logotype

Ostatnie wydarzenia w kolegium

W intencji Ojczyzny i poległych

Podczas Mszy Świętej porannej o godz. 7 wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie modliła się w intencji Ojczyzny oraz ofiar zbrodni Katyńskiej i polskiej delegacji Rządowej, która zginęła podczas katastrofy lotniczej w 2010 roku.

Czytaj więcej...

Mamy seniora!

Dnia 16 października 2017, w 39 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową wspólnota kolegiacka dokonała wyborów seniora i jego zastępcy, którzy będą reprezentantami Kolegim w nowym roku akademickim 2017/2018.

 

W tym roku Wspólnocie Kolegiackiej przewodzić będzie Diecezja Tarnowska w osobie ks. Łukasza Niepsuja, który niemalże jednogłośnie został nominowany na urząd. Jego zastępcą został ks. Jan Wojciechowski (Archidiecezja Warszawska).

Ksiądz Senior, w swoim expose podziękował za zaufanie i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby koglegiaści mieli dobre warunki do nauki, a przede wszystkim do rozwijania swojej duchowości i jedności między braćmi. 

Nowym władzom życzymy Bożej opieki i darów Ducha Świętego na czas pełnienia nowych obowiązków. 

O stronie

Strona działająca w systemie CMS na bazie Joomla! 3.3.6

Schemat strony wykonany przez globbers dla globbersthemes użytkowany na podstawie licencji komercyjnej.

Wykonanie strony: ks. Tomasz Zięba

Administracja: ks. Paweł Popielnicki

Copyright © 2014

Uczelnie kościelne w Rzymie

Akademia Dyplomatyczna

Pontificia Accademia Ecclesiastica

Papieska Akademia Kościelna jest miejscem formacji przyszłych pracowników Dyplomacji Watykańskiej (w sensie ścisłym nie jest uczelnią, nie nadaje zwyczajnych tytułów naukowych). Pracownicy dyplomacji kościelnej reprezentują Ojca Świętego w krajach, z którymi Watykan nawiązał stosunki dyplomatyczne. Niektórzy z absolwentów po latach służby dyplomatycznej wracają do Watykanu, by tam podjąć pracę w Sekretariacie Stanu.

Zajęcia: specjalistyczne wykłady z dziedziny dyplomacji i kursy języków obcych oraz studia na papieskich uczelniach w Rzymie (przynajmniej licencjat z dziedziny Prawa Kanonicznego).

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdeccles/index.htm

topdo góry


Alfonsiana

Accademia Alfonsiana

Wyższy Instytut Teologii Moralnej, założony przez oo. redemptorystów w 1949, włączony do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego (1960). Dziedziny: metodologiczna, biblijna (zagadnienia moralne w świetle Starego i Nowego Testamentu), patrystyczna i historyczna, systematyczna (teologia moralna fundamentalna i szczegółowa) oraz antropologiczna (systematyczna i empiryczna), antropologia filozoficzna, bioetyka, etyka biblijna.

www.alfonsiana.org

topdo góry


Angelicum

Pontificia Università di S. Tommaso d`Aquino "Angelicum"

Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, prowadzony przez oo. dominikanów.

Wydział Teologiczny (kierunki: Moralna, Biblijna, Dogmatyczna, Duchowości, Ekumeniczna, Tomistyczna, Pastoralna)
Wydział Filozofii (Fundamentalna Tomistyczna, Antropologiczna, Historia filozofii)
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Nauk Społecznych (kierunki: Etyka i katolicka nauka społeczna, Socjologia i psychologia, Ekonomia i zarządzanie, Prawo i stosunki międzynarodowe, Polityka i historia).

www.pust.it

topdo góry


Antonianum

Pontificia Università "Antonianum"

Papieski Uniwersytet "Antonianum". Wydziały: Teologii (Dogmatyczna, Bbiblijna, Duchowości, Studiów Ekumenicznych, Historii Kościelnej i franciszkańskiej, Moralna, Nauki o Ewangelizacji); Prawo Kanoniczne (z prawem franciszkańskim);
Wyższa Szkoła Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich. Wyższy Instytut Nauk Religijnych "Redemptor Hominis". Katedra Teologii Krzyża. Katedra Studiów Mariologicznych im. Jana Dunsa Szkota. Instytut Studiów Ekumenicznych "San Bernardino" w Wenecji.
Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie (do 1989 Franciszkańskie Studium Biblijne).

www.antonianum.ofm.org

topdo góry


Archeologia Cristiana

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

Papieski Instytut Archeologii Chrześcijańskiej jest samodzielną placówką naukową zajmującą się badaniem archeologii i sztuki wczesnochrześcijańskiej. Prowadzi pogłębione studia w zakresie katakumb rzymskich, architektury i ikonografii, inskrypcji i topografii wczesnochrześcijańskiej, uzupełnione o wykłady z hagiografii, muzeologii, liturgiki i patrologii. Jest to elitarna uczelnia licząca ok. 70 studentów świeckich i duchownych.

www.piac.it

topdo góry


Augustinianum

Istituto Patristico

Instytut Patrystyczny prowadzony przez zakon augustianów stanowi centrum specjalizacji z Teologii patrystycznej i studiów starożytności chrześcijańskiej. Jest to najbardziej licząca się w świecie uczelnia w dziedzinie teologii patrystycznej oraz nauk patrystycznych i skupia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzą profesorowie patrologii, filozofii, literatury i architektury starożytnej, a także pracownicy Biblioteki Watykańskiej. Instytut jest formalnie związany z Uniwersytetem Lateraneńskim.

www.patristicum.org

topdo góry


Biblicum

Pontificio Istituto Biblico

Papieski Instytut Nauk Biblijnych założony przez papieża św. Piusa X w 1909 r., prowadzony przez oo. jezuitów (w przeszłości m.in. Alonso Schökel, Ignace de la Poterie, kard. C.M.Martini), związany z Gregorianą. Jedyna uczelnia - obok uczelni biblijnych w Jerozolimie - z prawem nadawania tytułów z nauk biblijnych (licencjat, doktorat). Wydział biblijny. Wydział orientalny (kursy wschodnich języków starożytnych). Rysem charakterystycznym uczelni jest nacisk na egzegezę.

www.biblico.it

topdo góry


Gregoriana

Pontificia Università Gregoriana

Papieski Uniwersytet Gregoriański. Uczelnia prowadzona przez oo. jezuitów.
Wydział Teologiczny (specjalizacje: Biblijna, Patrystyczna, Historia Teologii, Fundamentalna, Dogmatyczna, Moralna).
Wydział Filozofii specjalizacje: Systematyczna, Historia filozofii, Praktyczna, Komunikacja, Bioetyka, Nauka i filozofia.
Wydział Nauk Społecznych - specjalizacje: Doktryna i etyka socjalna, Socjologia, Ekonomia.
Wydział Prawa Kanonicznego.
Wydział historii i dóbr kulturalnych Kościoła.
Wydział Misjologii.
Instytut duchowości.
Instytut psychologii.

www.unigre.it

topdo góry


Instytut Latynistyki

Pontificium Institutum Altioris Latinitatis

Papieski Wyższy Instytut Latynistyki został w 1971 r. włączony do Salesiany jako Wydział Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej.

www.latinitas.unisal.it

topdo góry


Instytut Wschodni

Pontificio Istituto Orientale

Papieski Instytut Wschodni prowadzony przez oo. jezuitów kształci duchownych i świeckich oraz publikuje dzieła naukowe na temat chrześcijaństwa Wschodu, jego historii, teologii i liturgii. Wydziały: Wschodnie nauki kościelne i Wschodnie Prawo Kanoniczne.

www.unipio.org

topdo góry


Islamistyka

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica

Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamistyki powstały w 1926 r. w Tunezji, przeniósł swą siedzibę do Rzymu w 1964 r. Celem instytutu jest pomoc duchownym i świeckim w nauce języka i literatury arabskiej, jak również w studiowaniu religii i instytucji islamskich. Od 1980 r. nadaje tytuły akademickie włącznie z doktoratem.

www.pisai.it

topdo góry


Lateran

Pontificia Università Lateranense

Początki Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego sięgają 1773 roku, kiedy to po kasacie zakonu jezuitów papież Klemens XIV powierzył Wydział Teologii i Filozofii Kolegium Rzymskiego lokalnemu duchowieństwu. Dynamiczny rozwój uczelni zaowocował w 1958 roku, gdy papież Pius XII dotychczasowemu Ateneum nadał tytuł i honor Uniwersytetu. Lokalizacja uczelni w pobliżu Arcybazyliki św. Jana na Lateranie sprawiła, że przydomek określający położenie stał się integralnym elementem oficjalnej nazwy.

Aktualnie w strukturach Uniwersytetu funkcjonują następujące wydziały i instytuty:
- Wydział Świętej Teologii (specjalizacje do licencjatu: teologia fundamentalna, chrystologia, eklezjologia, religiologia, teologia życia chrześcijańskiego, historia);
- Wydział Filozofii;
- Instytut Praw Obojga:
- Wydział Prawa Kanonicznego
- Wydział Prawa Cywilnego; 
- Instytut Pastoralny „Redemptor Hominis”; 

www.pul.it/

topdo góry


Marianum

Pontificia Facoltà Teologica "Marianum"

Papieski Wydział Teologiczny "Marianum". Instytut z prawem do wydania dyplomu z mariologii (doktorat teologii ze specjalizacją z mariologii). Uczelnia prowadzona przez oo. serwitów (osm).

www.marianum.it

topdo góry


Musica Sacra

Pontificio Istituto di Musica Sacra

Instytut ma charakter międzynarodowy, a jego celem jest nauka muzyki sakralnej w czterech głównych specjalizacjach: śpiew gregoriański, kompozycja sakralna, dyrygentura chóralna, muzyka organowa. Studia z dziedziny muzykologii.

www.musicasacra.va

topdo góry


Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e faliglia

Instytut działający w ramach Uniwersytetu Laterańskiego skupiający się nad studiami o małżeństwie i rodzinie. Studia licencjackie, doktoranckie oraz master z następujących dziedzin: teologia małżeństwa i rodziny, bioetyka, płodność i seksualność małżeńska.

www.istitutogp2.it

topdo góry


Regina Apostolorum

Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum"

Papieskie Ateneum "Regina Apostolorum" prowadzone jest przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusa. 
Wydziały: Teologii, Filozofii, Bioetyki, Religiologi.

www.uprait.org

topdo góry


Salesiana

Università Pontificia Salesiana

Prowadzona przez oo. salezjanów uczelnia, której rysem charakterystycznym jest szczególne ukierunkowanie na przygotowanie do pracy z młodzieżą.
- Wydział Teologiczny (kierunki: Dogmatyczna, Duchowości, Pastoralna Młodzieży i Katechetyka);
- Wydział Nauk o Wychowaniu (kierunki: Pedagogika dla formacji powołań, Pedagogika społeczna, Pedagogika szkolna z formacją profesjonalną, Psychologia edukacji);
- Wydział Komunikacji społecznej;
- Wydział Filozofii;
- Wydział Prawa Kanonicznego;
- Wydział Literatury chrześcijańskiej i klasycznej;
- Departament Duszpasterstwa Młodzieży i Katechetyki (z prawem do doktoratu);
- Instytut Psychologii;
- Wyższa Szkoła Specjalizacji w Psychologi Klinicznej;
- Wydział Teologii w Jerozolimie;
- Wydział Teologii w Turynie.

www.unisal.it

topdo góry


Sant'Anselmo

Pontificio Ateneo Sant'Anselmo

Papieskie Ateneum św. Anzelma, prowadzone przez oo. benedyktynów:
- Wydział Liturgii (Papieski Instytut Liturgiczny - PIL)
- Wydział Teologii (specjalizacje: historia teologii, teologia sakramentalna, teologia monastyczna)
- Wydział Filozofii.

www.santanselmo.org/

topdo góry


Santa Croce

Pontificia Università della Santa Croce

Papieski Uniwersytet Św. Krzyża, prowadzony przez Opus Dei. Wydziały:
- Teologia (kierunki: dogmatyczna, moralna, biblijna, duchowości, historia Kościoła, liturgika)
- Komunikacja Społeczna,
- Prawo Kanoniczne,
- Filozofia,
- Wydział Instytucjonalnej Komunikacji Społecznej,
- Wyższy Instytut Nauk Religijnych.

www.pusc.it

topdo góry


Seraphicum

Pontificia Facoltà Teologica di s. Bonaventura "Seraphicum"

Papieski Wydział Teologiczny Braci Mniejszych Konwentualnych kontynuuje tradycję studiów franciszkańskich. Znajduje się w dzielnicy EUR, niedaleko od miejsca męczeństwa św. Pawła (Tre Fontane). Specjalizuje się w: chrystologii, franciszkańskiej duchowości chrystocentryczej, współczesnym franciszkanizmie, doświadczeniu i przykładzie chrześcijańskim.

www.seraphicum.org

topdo góry


Teresianum

Pontificia Facoltà Teologica, Pontificio Istituto di Spiritualità "Teresianum"

Wydział Teologiczny Świętych Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża oferuje specjalizację w następujących kierunkach: antropologia chrześcijańska, duchowość, formacja, teologia duchowości, poradnictwo (counseling) duchowe.

www.teresianum.net

topdo góry


Urbaniana

Pontificia Università Urbaniana

Uniwersytet studiów kościelnych Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, charakter uczelni z założenia misyjny.
- Wydział Filozofii (kierunki: historyczno-teoretyczny filozofii i chrześcijaństwa, filozofia etyczno-społeczna, filozofia kulturalno-religijna); 
- Wyższy Instytut Studiów nad Niewiarą, Religiami i Kulturami (na wydziale filozofii); 
- Wydział Teologii (kierunki: biblijna, dogmatyczna, moralna + kurs teologii misji);
- Międzynarodowy Instytut Migracji Scalabrini;  
- Wydział Prawa Kanonicznego (doktoraty ukierunkowane na relacje z rzeczywistościami Kościołów lokalnych); 
- Wydział Misjologii (teologia misyjna, ewangelizacji, pastoralno-misyjna, religii); 
- Wyższy Instytut Katechezy i Duchowości Misyjnej Redemptoris Missio (na wydziale misjologii); 
- Sekcja Języków (wschodnie, klasyczne i współczesne); 
- Centrum Studiów Chińskich; 
- Teoria i praktyka w zarządzaniu dobrami kościelnymi; 
- Centrum Komunikacji Społecznych.

www.urbaniana.edu

topdo góry

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu. 

The boxes around the main content of the site are called modules.  You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.