logotype

Ostatnie wydarzenia w kolegium

Mamy seniora!

Dnia 16 października 2017, w 39 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową wspólnota kolegiacka dokonała wyborów seniora i jego zastępcy, którzy będą reprezentantami Kolegim w nowym roku akademickim 2017/2018.

 

W tym roku Wspólnocie Kolegiackiej przewodzić będzie Diecezja Tarnowska w osobie ks. Łukasza Niepsuja, który niemalże jednogłośnie został nominowany na urząd. Jego zastępcą został ks. Jan Wojciechowski (Archidiecezja Warszawska).

Ksiądz Senior, w swoim expose podziękował za zaufanie i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby koglegiaści mieli dobre warunki do nauki, a przede wszystkim do rozwijania swojej duchowości i jedności między braćmi. 

Nowym władzom życzymy Bożej opieki i darów Ducha Świętego na czas pełnienia nowych obowiązków.