logotype

Bracia Najświętszego Serca Jezusowego w Kolegium

Bracia ze zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Fratrum Cordi Jesu), założonego 21.11.1923 r. przez br. Stanisława Kubiaka, przybyli do Rzymu i Kolegium Polskiego w 1977 r. jako do swojej pierwszej placówki zagranicznej. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia bracia zajmują się pracą pomocniczą wśród duchowieństwa, w naszym Kolegium pod kierownictwem ks. Rektora służą jako furtianie, kierowcy, przy obsłudze refektarza i w zakresie technicznym dbają o dom oraz otoczenie i zabudowania Kolegium. 

Obecnie w Kolegium: 
- br. Łukasz Wesołowski CFCI 
- br. Maciej Żelchowski CFCI