logotype

Patron

Patron Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie – św. Jan Kanty urodził się 24 czerwca 1390 r. w miejscowości Kęty położonej ok. 30 km od Oświęcimia. Pochodził się z zamożnej rodziny mieszczańskiej. W wieku 23 lat rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym, ukończone w roku 1418 uzyskaniem stopnia magistra sztuk (dzisiejszego doktoratu). Nie mamy dokładnych danych, dotyczących daty przyjęcia przez Jana z Kęt sakramentu święceń, jednak przyjmuje się w tej kwestii okres między rokiem 1418 a 1421. W roku 1421, na prośbę zakonników, bożogrobców, w Miechowie koło Krakowa podjął się pełnienia obowiązków kierownika szkoły klasztornej. Tam też głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał dzieła, szczególnie św. Augustyna. Podobne prace wykonywał przez blisko 40 lat, kopiując również pisma innych autorów teologicznych, w tym św. Tomasza z Akwinu. W roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale Filozoficznym. Prowadził zajęcia w dziedzinie tzw. sztuk wyzwolonych, wykładając logikę, fizykę i ekonomię Arystotelesa. Przez kilka lat piastował funkcję dziekana wydziału. W okresie 14 – letniej pracy naukowej na Wydziale Filozoficznym Św. Jan studiował w Akademii Krakowskiej także teologię, czego uwieńczeniem było uzyskanie stopnia magistra teologii (odpowiednik doktoratu). Prowadził także wykłady z teologii. Został uhonorowany kanonią przy kościele św. Floriana w Krakowie oraz otrzymał probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może czerpać dochodów z funkcji, której faktycznie nie mógł pełnić, pracując jako profesor w Krakowie. 

Według niektórych źródeł Św. Jan odbył kilkakrotną pielgrzymkę do Rzymu. W żywotach Świętego wspominano o jego pielgrzymowaniu do Ziemi Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki do Miechowa, gdzie w bazylice bożogrobców, w Grobie Pańskim przechowywano relikwie ziemi z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. 

Nasz Patron słynął z wielkich dzieł miłosierdzia, w pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej, wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale. Pełen zasług, w opinii świętości, zmarł 24 XII 1473 r. Pochowano go w podziemiach kościoła św. Anny w Krakowie, gdzie do dzisiaj znajdują się jego relikwie. Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 1767 r.

Św. Jan Kanty jest patronem Polski, głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa, profesorów, młodzieży, studentów, „Caritas”, szkół katolickich. W ikonografii przedstawia się św. Jana Kantego m. in. jako kapłana w ornacie, jako teologa i profesora, w todze i birecie doktorskim na głowie, z księgą w dłoni. Można też zobaczyć św. Jana oddającego kobiecie cudownie scalony rozbity garnek z mlekiem (obraz w kościele parafialnym w Marianowie k. Korycina), buty ubogiemu. 

Liturgiczny obchód ku czci św. Jana Kantego przypada na dzień 20 października i ma rangę wspomnienia obowiązkowego (w Archidiecezji Krakowskiej - uroczystość).