logotype

Św. Jan Paweł II

honorowy kolegiasta Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

Ojciec Święty Jan Paweł II gościł czterokrotnie w naszym domu. W czasie swojego biskupstwa był częstym gościem Kolegium i z tego domu wyruszył na pamiętne konklawe, po którym został już na Watykanie. Często też wspominał z sentymentem o Kolegium Polskim. Poniżej zamieszczamy niewielką dokumentację Jego wizyt, podczas gdy w przyszłości planujemy większą stronę poświęconą związkom Papieża Jana Pawła II z Papieskim Kolegium Polskim. W chwili obecnej zamieszczamy notatki sporządzone przez ks. Piotra Bałoniaka, który w naszym Kolegium zajmował się Salonikiem Papieskim.


1979.10.18 Pierwsza wizyta Ojca Świętego w Kolegium

Dnia 17 października 1979 roku – w pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę Św. Piotra - Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Papieskie Kolegium Polskie, z którego 14 października 1978 roku wyjechał na konklawe. Papieska wizyta, która miała charakter ściśle prywatny, rozpoczęła się o godz. 19.15. Na dziedzińcu Dostojnego Gościa oczekiwali wszyscy mieszkańcy Kolegium, zaproszeni dostojnicy kościelni oraz licznie przybyli znajomi i sąsiedzi. Zaraz po przybyciu, przed wejściem do budynku, Ojciec Święty przywitał się serdecznie z wszystkimi kolegiastami, zamieniając z każdym kilka słów. Papieska wizyta w murach Kolegium rozpoczęła się od nawiedzenia kaplicy i chwili modlitwy. Następnie wszyscy zgromadzili się w refektarzu na uroczystej kolacji, trwała ok. 2 godzin. W słowie powitalnym ks. Rektor Józef Michalik wyraził radość z faktu, iż Ojciec Święty odwiedził Kolegium, które przez lata było także Jego rzymskim domem oraz zapewnił Go o trwającej w Kolegium modlitewnej pamięci. 

Jan Paweł II w swym przemówieniu podkreślił swe wielorakie i serdeczne więzi z Kolegium, które sprawiły, że chętnie do niego powrócił oraz że stara się być tutaj obecny nadal. 

Po kolacji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia z Papieżem na schodach Kolegium. Następnie Ojciec Święty udał się do kaplicy Sióstr, wybierając dobrze Mu znaną drogę przez kuchnię, a nie specjalnie przygotowane oficjalne wejście. W refektarzu u sióstr Papież podpisał pergamin z Apostolskim Błogosławieństwem oraz złożył podpis w Księdze Pamiątkowej. Na zakończenie papieskiej wizyty wszyscy zgromadzili się na dziedzińcu i chwytając się za ręce, utworzyli jeden krąg przyjaźni i braterstwa.


 1980.01.31 Druga wizyta

Druga wizyta Jana Pawła II w Kolegium Polskim odbyła się przy okazji Jego pobytu w znajdującym się po sąsiedzku Kolegium Holenderskim. Ojciec Święty gościł u naszych Sąsiadów na obiedzie z okazji zakończenia Synodu Biskupów Holenderskich, dnia 31 stycznia 1980 roku. 

Przed bramą Kolegium Holenderskiego witali Papieża nie tylko gospodarze, ale również licznie zgromadzeni mieszkańcy Kolegium Polskiego, którzy serdecznie zapraszali, aby Ojciec Święty w drodze powrotnej wstąpił do Kolegium na pączki. Zaproszenie to ponowił również Ks. Rektor Józef Michalik, podczas obiadu w Kolegium Holenderskim. 

O godzinie 15.30 Jan Paweł II zawitał na dziedzińcu Kolegium Polskiego. Po serdecznym przywitaniu z każdym z kolegiastów, Ojciec Święty udał się na chwilę do salonu i swego dawnego apartamentu. Mimo wielu serdecznych zachęt Papież nie dał się skusić na pączki, dziękując za tę słodką propozycję żartował: a co na to powiedzieliby ci, u których obiad jadłem? Wieczorem brat Marian zawiózł więc przygotowane dla Papieża pączki do Watykanu. 

Następnego dnia L’Osservatore Romano zamieściło krótką relację z pobytu Ojca Świętego w Kolegium Polskim.


 1981.03.29 Trzecia wizyta

Trzecia wizyta Jana Pawła II w Kolegium Polskim miała miejsce wieczorem 29 marca 1981 roku przy okazji wizytacji parafii San Saba, na terenie której znajduje się Kolegium. Ojciec Święty przybył w towarzystwie Ks. Kardynała Ugo Poletti, papieskiego Wikariusza dla diecezji rzymskiej. Pobyt Papieża w Kolegium związany był między innymi z poświęceniem popiersia Jana Pawła II umieszczonego w holu Kolegium i upamiętniającego Jego wybór na Stolicę Św. Piotra, jak i wcześniejsze pobyty Kardynała Wojtyły w Kolegium. Na uroczystości obecny był artysta, który wykonał popiersie – prof. Gismondi. 

Inną, miłą okolicznością wizyty Ojca Świętego było poświęcenie ufundowanej przez Niego windy. 

Księża studenci przygotowali na spotkanie z Ojcem Świętym kilka piosenek religijnych oraz Hymn Konfederatów Barskich. Przed odjazdem Jan Paweł II udzielił wszystkim zgromadzonym Apostolskiego Błogosławieństwa.


1998.10.16 Czwarta i ostatnia wizyta

Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Kolegium Polskiego 16 października 1998 roku o godzinie 13.30, bezpośrednio po uroczystej Mszy św. na Placu św. Piotra z okazji XX rocznicy Pontyfikatu. Na dziedzińcu przed głównym wejściem, udekorowanym flagami polskimi i watykańskimi oraz napisem Ojcze Święty witaj w Twoim Kolegium, witała go cała wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego wraz z licznie przybyłymi biskupami, księżmi polskimi pracującymi w Watykanie i zaproszonymi gośćmi. Po wyjściu z samochodu Jan Paweł II został powitany przez Rektora Kolegium ks. prałata Mariana Rolę. Następnie na schodach przed Kolegium zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia. Najpierw do wspólnego zdjęcia z Papieżem stanęli księża biskupi, następnie indywidualnie podchodziły Siostry Służebniczki, po nich Bracia NSPJ a na końcu z Honorowym Kolegiastą sfotografowali się księża kolegiaści. 

Gdy wszyscy goście znaleźli się już w refektarzu przemówienie wygłosił Ks. Rektor. Witając Ojca Świętego powiedział on, iż 20 lat temu, 16 października 1978 roku ówcześni kolegiaści przeżywali wielką radość, bowiem ich Współmieszkaniec został wybrany Papieżem. Obecni kolegiaści, którzy są już całkiem nowym pokoleniem, doświadczają radości jeszcze większej od swych poprzedników. Tamci bowiem cieszyli się z faktu, że ich Rodak został Papieżem, natomiast obecni kolegiaści są świadkami i uczestnikami 20 lat wspaniałego Pontyfikatu, tak doniosłego dla Kościoła, Ojczyzny i całego świata. Ks. Rektor podziękował Ojcu Świętemu za 20 lat służby Kościołowi powszechnemu i przede wszystkim za wizytę w Kolegium. Dodał, iż radość i wdzięczność Kolegium Polskiego wyraża się przede wszystkim w nieustającej modlitwie za Papieża. 

Następnie Ojciec Święty odmówił modlitwę błogosławieństwa stołu i rozpoczął się obiad. Pod koniec obiadu Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp wzniósł toast na cześć Jubilata, po czym wszyscy zgromadzeni zaśpiewali tradycyjne Sto lat. Papież nawiązał do tego śpiewu, stwierdzając, że owe sto lat w jego życiu można podzielić na mniej więcej 20-letnie okresy: 20 lat do matury, 20 lat do biskupstwa, 20 lat do papiestwa, 20 lat pontyfikatu i jeszcze 22 lata do owej setki. Następnie, parafrazując słowa pieśni Bądź pozdrowiony gościu nasz, która została zaśpiewana przez kolegiastów na powitanie, zasugerował, by teraz zaśpiewać Żegnaj gościu nasz, zabieraj się już gościu nasz. 

Po wyjściu z refektarza Jan Paweł II pożegnał się osobiście z każdym kolegiastą, a następnie udał się w towarzystwie ks. bpa Stanisława Dziwisza i ks. Rektora do swego dawnego apartamentu. Przed odjazdem Ojciec Święty rozmawiał jeszcze przez chwilę na dziedzińcu, żartując między innymi, że św. Krzysztof z naszej sadzawki od tylu już lat stoi w wodzie i jak widać to mu nie szkodzi. 

Wizyta Jana Pawła II w Kolegium Polskim trwała około 3 godzin.