logotype

Bł. Jan Balicki

alumn Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

Przedstawiamy kolejnego wychowanka naszego Kolegium, który został wyniesiony na ołtarze: ks. Jan Balicki (1869-1948) 

tekst: wg strony Watykanu


Biogram

Ksiądz Jan Balicki urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu (dziś dzielnica Rzeszowa). Wychowany w religijnej atmosferze domu rodzinnego, zdecydował poświęcić się Panu Bogu. Po zdanym egzaminie dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wyświęcony na kapłana, przez rok pracował duszpastersko w parafii Polna, a potem został wysłany do Rzymu, na studia specjalistyczne, uwieńczone doktoratem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie do diecezji powierzono mu wykłady z teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym. Jego posługa profesorska była owiana duchem głębokiej wiary i umiłowaniem prawdy. W modlitwie najczęściej szukał mądrości Ducha Świętego. W latach 1928-1934 piastował urząd rektora. Zmarł w Przemyślu, w opinii świętości, 15 marca 1948 roku. Ksiądz Jan Balicki wszystkie lata życia kapłańskiego poświęcil Bogu i ludziom jako profesor i wychowawca nowych szeregów kapłańskich, jako ceniony kaznodzieja, charyzmatyczny spowiednik, pasterz poszukujący owiec, które, przez różnorodne motywy, oddaliły się od Chrystusowej Owczarni. Ksiądz Balicki — pokorny kapłan diecezji przemyskiej to wspaniały wzór dla nas wszystkich, a w szczególności dla kapłanów. On ukazuje, jak łączyć życie kontemplacyjne z apostolskim, jak pomagać bliźnim w ich duchowych i materialnych potrzebach, w jaki sposób zdobywać świętość ewangelizując świat.