logotype

Uczelnie kościelne w Rzymie

Akademia Dyplomatyczna

Pontificia Accademia Ecclesiastica

Papieska Akademia Kościelna jest miejscem formacji przyszłych pracowników Dyplomacji Watykańskiej (w sensie ścisłym nie jest uczelnią, nie nadaje zwyczajnych tytułów naukowych). Pracownicy dyplomacji kościelnej reprezentują Ojca Świętego w krajach, z którymi Watykan nawiązał stosunki dyplomatyczne. Niektórzy z absolwentów po latach służby dyplomatycznej wracają do Watykanu, by tam podjąć pracę w Sekretariacie Stanu.

Zajęcia: specjalistyczne wykłady z dziedziny dyplomacji i kursy języków obcych oraz studia na papieskich uczelniach w Rzymie (przynajmniej licencjat z dziedziny Prawa Kanonicznego).

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdeccles/index.htm

topdo góry


Alfonsiana

Accademia Alfonsiana

Wyższy Instytut Teologii Moralnej, założony przez oo. redemptorystów w 1949, włączony do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego (1960). Dziedziny: metodologiczna, biblijna (zagadnienia moralne w świetle Starego i Nowego Testamentu), patrystyczna i historyczna, systematyczna (teologia moralna fundamentalna i szczegółowa) oraz antropologiczna (systematyczna i empiryczna), antropologia filozoficzna, bioetyka, etyka biblijna.

www.alfonsiana.org

topdo góry


Angelicum

Pontificia Università di S. Tommaso d`Aquino "Angelicum"

Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, prowadzony przez oo. dominikanów.

Wydział Teologiczny (kierunki: Moralna, Biblijna, Dogmatyczna, Duchowości, Ekumeniczna, Tomistyczna, Pastoralna)
Wydział Filozofii (Fundamentalna Tomistyczna, Antropologiczna, Historia filozofii)
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Nauk Społecznych (kierunki: Etyka i katolicka nauka społeczna, Socjologia i psychologia, Ekonomia i zarządzanie, Prawo i stosunki międzynarodowe, Polityka i historia).

www.pust.it

topdo góry


Antonianum

Pontificia Università "Antonianum"

Papieski Uniwersytet "Antonianum". Wydziały: Teologii (Dogmatyczna, Bbiblijna, Duchowości, Studiów Ekumenicznych, Historii Kościelnej i franciszkańskiej, Moralna, Nauki o Ewangelizacji); Prawo Kanoniczne (z prawem franciszkańskim);
Wyższa Szkoła Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich. Wyższy Instytut Nauk Religijnych "Redemptor Hominis". Katedra Teologii Krzyża. Katedra Studiów Mariologicznych im. Jana Dunsa Szkota. Instytut Studiów Ekumenicznych "San Bernardino" w Wenecji.
Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie (do 1989 Franciszkańskie Studium Biblijne).

www.antonianum.ofm.org

topdo góry


Archeologia Cristiana

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

Papieski Instytut Archeologii Chrześcijańskiej jest samodzielną placówką naukową zajmującą się badaniem archeologii i sztuki wczesnochrześcijańskiej. Prowadzi pogłębione studia w zakresie katakumb rzymskich, architektury i ikonografii, inskrypcji i topografii wczesnochrześcijańskiej, uzupełnione o wykłady z hagiografii, muzeologii, liturgiki i patrologii. Jest to elitarna uczelnia licząca ok. 70 studentów świeckich i duchownych.

www.piac.it

topdo góry


Augustinianum

Istituto Patristico

Instytut Patrystyczny prowadzony przez zakon augustianów stanowi centrum specjalizacji z Teologii patrystycznej i studiów starożytności chrześcijańskiej. Jest to najbardziej licząca się w świecie uczelnia w dziedzinie teologii patrystycznej oraz nauk patrystycznych i skupia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzą profesorowie patrologii, filozofii, literatury i architektury starożytnej, a także pracownicy Biblioteki Watykańskiej. Instytut jest formalnie związany z Uniwersytetem Lateraneńskim.

www.patristicum.org

topdo góry


Biblicum

Pontificio Istituto Biblico

Papieski Instytut Nauk Biblijnych założony przez papieża św. Piusa X w 1909 r., prowadzony przez oo. jezuitów (w przeszłości m.in. Alonso Schökel, Ignace de la Poterie, kard. C.M.Martini), związany z Gregorianą. Jedyna uczelnia - obok uczelni biblijnych w Jerozolimie - z prawem nadawania tytułów z nauk biblijnych (licencjat, doktorat). Wydział biblijny. Wydział orientalny (kursy wschodnich języków starożytnych). Rysem charakterystycznym uczelni jest nacisk na egzegezę.

www.biblico.it

topdo góry


Gregoriana

Pontificia Università Gregoriana

Papieski Uniwersytet Gregoriański. Uczelnia prowadzona przez oo. jezuitów.
Wydział Teologiczny (specjalizacje: Biblijna, Patrystyczna, Historia Teologii, Fundamentalna, Dogmatyczna, Moralna).
Wydział Filozofii specjalizacje: Systematyczna, Historia filozofii, Praktyczna, Komunikacja, Bioetyka, Nauka i filozofia.
Wydział Nauk Społecznych - specjalizacje: Doktryna i etyka socjalna, Socjologia, Ekonomia.
Wydział Prawa Kanonicznego.
Wydział historii i dóbr kulturalnych Kościoła.
Wydział Misjologii.
Instytut duchowości.
Instytut psychologii.

www.unigre.it

topdo góry


Instytut Latynistyki

Pontificium Institutum Altioris Latinitatis

Papieski Wyższy Instytut Latynistyki został w 1971 r. włączony do Salesiany jako Wydział Literatury Chrześcijańskiej i Klasycznej.

www.latinitas.unisal.it

topdo góry


Instytut Wschodni

Pontificio Istituto Orientale

Papieski Instytut Wschodni prowadzony przez oo. jezuitów kształci duchownych i świeckich oraz publikuje dzieła naukowe na temat chrześcijaństwa Wschodu, jego historii, teologii i liturgii. Wydziały: Wschodnie nauki kościelne i Wschodnie Prawo Kanoniczne.

www.unipio.org

topdo góry


Islamistyka

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica

Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamistyki powstały w 1926 r. w Tunezji, przeniósł swą siedzibę do Rzymu w 1964 r. Celem instytutu jest pomoc duchownym i świeckim w nauce języka i literatury arabskiej, jak również w studiowaniu religii i instytucji islamskich. Od 1980 r. nadaje tytuły akademickie włącznie z doktoratem.

www.pisai.it

topdo góry


Lateran

Pontificia Università Lateranense

Początki Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego sięgają 1773 roku, kiedy to po kasacie zakonu jezuitów papież Klemens XIV powierzył Wydział Teologii i Filozofii Kolegium Rzymskiego lokalnemu duchowieństwu. Dynamiczny rozwój uczelni zaowocował w 1958 roku, gdy papież Pius XII dotychczasowemu Ateneum nadał tytuł i honor Uniwersytetu. Lokalizacja uczelni w pobliżu Arcybazyliki św. Jana na Lateranie sprawiła, że przydomek określający położenie stał się integralnym elementem oficjalnej nazwy.

Aktualnie w strukturach Uniwersytetu funkcjonują następujące wydziały i instytuty:
- Wydział Świętej Teologii (specjalizacje do licencjatu: teologia fundamentalna, chrystologia, eklezjologia, religiologia, teologia życia chrześcijańskiego, historia);
- Wydział Filozofii;
- Instytut Praw Obojga:
- Wydział Prawa Kanonicznego
- Wydział Prawa Cywilnego; 
- Instytut Pastoralny „Redemptor Hominis”; 

www.pul.it/

topdo góry


Marianum

Pontificia Facoltà Teologica "Marianum"

Papieski Wydział Teologiczny "Marianum". Instytut z prawem do wydania dyplomu z mariologii (doktorat teologii ze specjalizacją z mariologii). Uczelnia prowadzona przez oo. serwitów (osm).

www.marianum.it

topdo góry


Musica Sacra

Pontificio Istituto di Musica Sacra

Instytut ma charakter międzynarodowy, a jego celem jest nauka muzyki sakralnej w czterech głównych specjalizacjach: śpiew gregoriański, kompozycja sakralna, dyrygentura chóralna, muzyka organowa. Studia z dziedziny muzykologii.

www.musicasacra.va

topdo góry


Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e faliglia

Instytut działający w ramach Uniwersytetu Laterańskiego skupiający się nad studiami o małżeństwie i rodzinie. Studia licencjackie, doktoranckie oraz master z następujących dziedzin: teologia małżeństwa i rodziny, bioetyka, płodność i seksualność małżeńska.

www.istitutogp2.it

topdo góry


Regina Apostolorum

Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum"

Papieskie Ateneum "Regina Apostolorum" prowadzone jest przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusa. 
Wydziały: Teologii, Filozofii, Bioetyki, Religiologi.

www.uprait.org

topdo góry


Salesiana

Università Pontificia Salesiana

Prowadzona przez oo. salezjanów uczelnia, której rysem charakterystycznym jest szczególne ukierunkowanie na przygotowanie do pracy z młodzieżą.
- Wydział Teologiczny (kierunki: Dogmatyczna, Duchowości, Pastoralna Młodzieży i Katechetyka);
- Wydział Nauk o Wychowaniu (kierunki: Pedagogika dla formacji powołań, Pedagogika społeczna, Pedagogika szkolna z formacją profesjonalną, Psychologia edukacji);
- Wydział Komunikacji społecznej;
- Wydział Filozofii;
- Wydział Prawa Kanonicznego;
- Wydział Literatury chrześcijańskiej i klasycznej;
- Departament Duszpasterstwa Młodzieży i Katechetyki (z prawem do doktoratu);
- Instytut Psychologii;
- Wyższa Szkoła Specjalizacji w Psychologi Klinicznej;
- Wydział Teologii w Jerozolimie;
- Wydział Teologii w Turynie.

www.unisal.it

topdo góry


Sant'Anselmo

Pontificio Ateneo Sant'Anselmo

Papieskie Ateneum św. Anzelma, prowadzone przez oo. benedyktynów:
- Wydział Liturgii (Papieski Instytut Liturgiczny - PIL)
- Wydział Teologii (specjalizacje: historia teologii, teologia sakramentalna, teologia monastyczna)
- Wydział Filozofii.

www.santanselmo.org/

topdo góry


Santa Croce

Pontificia Università della Santa Croce

Papieski Uniwersytet Św. Krzyża, prowadzony przez Opus Dei. Wydziały:
- Teologia (kierunki: dogmatyczna, moralna, biblijna, duchowości, historia Kościoła, liturgika)
- Komunikacja Społeczna,
- Prawo Kanoniczne,
- Filozofia,
- Wydział Instytucjonalnej Komunikacji Społecznej,
- Wyższy Instytut Nauk Religijnych.

www.pusc.it

topdo góry


Seraphicum

Pontificia Facoltà Teologica di s. Bonaventura "Seraphicum"

Papieski Wydział Teologiczny Braci Mniejszych Konwentualnych kontynuuje tradycję studiów franciszkańskich. Znajduje się w dzielnicy EUR, niedaleko od miejsca męczeństwa św. Pawła (Tre Fontane). Specjalizuje się w: chrystologii, franciszkańskiej duchowości chrystocentryczej, współczesnym franciszkanizmie, doświadczeniu i przykładzie chrześcijańskim.

www.seraphicum.org

topdo góry


Teresianum

Pontificia Facoltà Teologica, Pontificio Istituto di Spiritualità "Teresianum"

Wydział Teologiczny Świętych Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża oferuje specjalizację w następujących kierunkach: antropologia chrześcijańska, duchowość, formacja, teologia duchowości, poradnictwo (counseling) duchowe.

www.teresianum.net

topdo góry


Urbaniana

Pontificia Università Urbaniana

Uniwersytet studiów kościelnych Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, charakter uczelni z założenia misyjny.
- Wydział Filozofii (kierunki: historyczno-teoretyczny filozofii i chrześcijaństwa, filozofia etyczno-społeczna, filozofia kulturalno-religijna); 
- Wyższy Instytut Studiów nad Niewiarą, Religiami i Kulturami (na wydziale filozofii); 
- Wydział Teologii (kierunki: biblijna, dogmatyczna, moralna + kurs teologii misji);
- Międzynarodowy Instytut Migracji Scalabrini;  
- Wydział Prawa Kanonicznego (doktoraty ukierunkowane na relacje z rzeczywistościami Kościołów lokalnych); 
- Wydział Misjologii (teologia misyjna, ewangelizacji, pastoralno-misyjna, religii); 
- Wyższy Instytut Katechezy i Duchowości Misyjnej Redemptoris Missio (na wydziale misjologii); 
- Sekcja Języków (wschodnie, klasyczne i współczesne); 
- Centrum Studiów Chińskich; 
- Teoria i praktyka w zarządzaniu dobrami kościelnymi; 
- Centrum Komunikacji Społecznych.

www.urbaniana.edu

topdo góry