logotype

Listopadowy Dzień Skupienia

14 listopada 2017 w naszej wspólnocie przeżywaliśmy dzień skupienia.
Ćwiczenia duchowe poprowadził O. dr Polikarp Nowak,
pracownik Sekcji Łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej,
wykładowca j. łacińskiego na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie.


"Nigdy nie żałowałem posłuszeństwa". Jedno z pierwszych zdań wygłoszonych podczas konferencji było hasłem programowym całego dnia skupienia. W swojej konferencji Ojciec Prowadzący zachęcał do całkowitego posłuszeństwa Bogu, które realizuje się w woli przełożonych. Posłuszeństwo, zawsze powinno nieść ze sobą ofiarę, ponieważ w nim dokonuje się rezygnacja z tego co było dotychczas, z tego co być może wydawało się najlepszym co mogło człowieka w życiu spotkać.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej, O. Polikarp wskazał księżom studentom na kolejny aspekt posłuszeństwa, który określił mianem "sentire cum Ecclesiae", współpracowania z łaską Boga, na rzecz dobra Kościoła. Jako wzory i drogowskazy posłuszeństwa wskazał na licznych świętych, takich jak: Maksymilian Kolbe, Matka Teresa z Kalkuty, Damian de Wester, Jan Paweł II, Jan Kanty oraz bł. Maria Luiza Merkel.