logotype

Śluby wieczyste br. Macieja

W Puszczykowie p, gdzie mieści się dom generalny Braci Najświętszego Serca Jezusowego, br. Maciej Żelechowski CFCI odbył rekolekcje przed ślubami wieczystymi, a w dniu 15 sierpnia złożył śluby wieczyste w tym zgromadzeniu. Bratu Maćkowi, który od trzech lat pełni posługę w naszym Kolegium, składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości na drodze powołania oraz błogosławieństwa Bożego. 

 

 

Nowi studenci

Z nowo rozpoczętym rokiem 2005/2006 do Kolegium Polskiego powrócili księża studenci, przybyli także nowi mieszkańcy, których serdecznie witamy:

- ks. Waldemar Głusiec (Lublin) - Bioetyka, Regina Apostolorum;

- ks. Piotr Martowski (Przemyśl) - Liturgia, S. Anselmo;

- ks. Bartłomiej Matczak (Olsztyn) - Liturgia, S. Anselmo;

- ks. Paweł Sołowiej (Warszawa-Praga) - Duchowość, Teresianum;

- ks. Piotr Wojnar (Zamość) - Misjologia, Gregoriana.

Wszystkim życzymy udanego nowego roku akademickiego.

Wybory seniorów

W Kolegium Polskim odbyły się wybory nowego seniora i wiceseniora. Decyzją wspólnoty kolegiackiej nowym seniorem został ks. Jarosław Rzymski, a wiceseniorem - ks. Dominik Ostrowski. Tym samym kończą pełnienie tej funkcji dotychczasowi seniorzy ks. Jan Słowiński i ks. Rafał Szwaja, którym społeczność kolegiacka dziękuje za cały rok pracy. Funkcja seniora jest związana z reprezentacją mieszkańców Kolegium i pośredniczeniem w rozmaitych sprawach organizacyjno-urzędowych. Nowym reprezentantom życzymy owocnej współpracy.

Dzień skupienia (o. M.Babula)

Pierwszy w tym roku akademickim Dzień Skupienia w Kolegium Polskim poprowadził ks. Marian Babula ze zgromadzenia księży michalitów, który był postulatorem w procesie kanonizacyjnym św. Józefa Bilczewskiego, mieszkańca Kolegium, kanonizowanego 27.10.2005.  Podczas Eucharystii gość dzielił się z księżmi swoim doświadczeniem studiowania świętości biskupa Bilczewskiego. Podczas wieczornego spotkania z księżmi na konferencji poruszył temat duchowości i dokonań pastoralnych Świętego w okresie arcybiskupstwa lwowskiego. 

Biskupi polscy w Rzymie

W tych dniach w Wiecznym Mieście mieszkańcy Kolegium byli świadkami wizyty polskich biskupów ad limina Apostolorum. Episkopat Polski przyjeżdżał do Rzymu w trzech turach i po urzędowych wizytach i sprawozdaniach w watykańskich kongregacjach, okolicznościowych spotkaniach i programach radiowych w Radu Watykańskim, wszyscy byli przyjęci przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Księża biskupi zwyczajowo zabierali do Pałacu Apostolskiego swoich księży studentów na spotkanie z papieżem. Dla wielu była to pierwsza okazja spotkania z Benedyktem XVI. Nasze Kolegium gościło wszystkich księży biskupów na uroczystych kolacjach. Spotkania te były okazją do bliższego poznania pasterzy Kościoła polskiego. 

Dzień skupienia (ks. K. Krajewski)

Adwentowy dzień skupienia dla kolegiastów poprowadził ks. prałat Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski, kapłan archidiecezji łódzkiej, od lat mieszkający w Watykanie, gdzie był jednym z najbliższych świadków życia Jana Pawła II oraz wielu niezwykłych wydarzeń ubiegłego pontyfikatu. Nasz Gość dzielił się tym, co przeżywa jako kapłan, któremu zależy nie tylko na zewnętrznym pięknie Kościoła celebrującego, ale przede wszystkim na wewnętrznej przemianie i głębokim wejrzeniu we własne sumienie. 
Mówiąc o świętości jako zadaniu "na dziś", ks. Krajewski wspominał oprócz Jana Pawła II również inną świętą i bliską mu osobę - Matkę Teresę z Kalkuty, która zachwyca swoim totalnym ukierunkowaniem się na Jezusa Chrystusa. Zarówno Eucharystia z homilią, Nieszpory z homilią i adoracja eucharystyczna, jak lektura tekstów ks. Pasierba podczas kolacji, pozostawiły dobry i mocny ślad na wspólnocie Kolegium.

Doktorat ks. Stanisława Cierkowskiego

Wspólnota Kolegium świętowała kolejny doktorat. Ks. Stanisław Cierkowski, kapłan diecezji toruńskiej i mieszkaniec naszego Kolegium dnia 10.01.2006 obronił swoją pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W ten sposób ukoronował swoje pięcioletnie studia na Wydziale Prawa tej uczelni. Rozprawa doktorska traktowała o przeszkodzie pokrewieństwa prawnego w kanonicznym prawie małżeńskim i polskim prawie cywilnym, pisana była pod kierunkiem o. Janusza Kowala SJ. W obecności Rodziców ks. Stanisława, a także ks. biskupa Andrzeja Suskiego ordynariusza toruńskiego oraz swojego ks. proboszcza - ks. dr Cierkowski odebrał gratulacje i życzenia całej wspólnoty Kolegium Polskiego. 

Ks. Stanisławowi życzymy kontynuacji sukcesów na polu prawa kościelnego i dziękujemy za wspólne lata przeżyte w Kolegium.

Siostra Genezja opuszcza Kolegium

Pracująca od 1999 roku we wspólnocie Sióstr Służebniczek w Kolegium, S. Genezja Nawrocka Sł. M., w dniu 12.01.2006 została uroczyście pożegnana przez wspólnotę kolegiacką podczas Eucharystii, której przewodniczył Ks. Rektor Marek Stępień. Księża studenci podziękowali Siostrze Genezji za sześcioletnią służbę w Kolegium, szczególnie za jej niestrudzoną pracę w bibliotece kolegiackiej. Od bieżącego roku Siostra podejmuje nową posługę - w sekretariacie prowincji Poznańskiej w Pleszewie Wielkopolskim - pełniąc również funkcję pierwszej radnej w zarządzie prowincjalnym. Życzymy jej obfitego błogosławieństwa i powodzenia na nowej placówce.

Powitanie nowych sióstr

We wspólnocie kolegiackiej tego dnia przywitaliśmy także dwie nowe Siostry Służebniczki, które podejmą posługę w Kolegium: S. Sebastia Michałowska Sł. M. oraz S. Noemi Wyszecka Sł. M. Życzymy im błogosławieństwa i udanego pobytu w Kolegium Polskim.

Kolędowanie w Ambasadzie Polski przy Stolicy Świętej

Wspólnota Kolegiacka uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu kolędowym u Pani Ambasador Hanny Suchockiej. Ambasada tego wieczoru gościła na kolacji i wspólnym śpiewie kolęd księży z Kolegium oraz przedstawicieli ojców jezuitów z redakcji polskiej Radia Watykańskiego i księży michalitów, a także nasze siostry Służebniczki oraz siostry Nazaretanki. Obecni byli goście specjalni: Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk oraz ks. abp Edward Nowak z Kongregacji do spraw kanonizacyjnych.

Kolegiaści podarowali Pani Ambasador pamiątkowy album z informacjami o Kolegium i zdjęciami oraz kroniką wydarzeń roku 2005 (forma albumu odwzorowuje w większości zawartość naszej witryny internetowej).

Dzień skupienia (o. E. Jasiulek OP)

Kolejny comiesięczny dzień skupienia dla Kolegium poprowadził o. Edmund Jasiulek, dominikanin, na co dzień spowiednik w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. 
Nasz Gość jako temat rozważań wybrał kwestię posługi sakramentu pojednania. Podkreślał istotę tego sakramentu w obliczu zagrożeń relatywizmu, "psychologizmu" i sekularyzmu.

Zarówno podczas homilii jak i wieczornej konferencji pogłębiał kwestię wewnętrznej świadomości kapłana jako spowiednika. Pierwszym miejscem kapłana w sakramencie pokuty nie jest miejsce spowiednika ale po drugiej stronie kratek, mówił o. Jasiulek, podkreślając wymiar własnej spowiedzi kapłana. Dopiero jako dodatkowe zadanie Chrystus powołuje do posługi w konfesjonale, którą kapłan wypełnia jako ojciec, lekarz, nauczyciel i sędzia.

Wśród rozważań pojawił się też wątek analityczny w związku z zasadami panującymi w nowoczesnym społeczeństwie. O. Jasiulek ostrzegał przed dewaluacją sakramentu pojednania przez szafowanie nim w sposób zbyt lekkomyślny i bez odpowiednich warunków, pod presją ogólnoświatowej tendencji, że wszystkim się należy.

Zakończeniem dnia skupienia była cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której nasz Gość służył posługą konfesjonału.

Msza w Watykanie za ofiary katowickiej katastrofy

Wspólnota naszego Kolegium wzięła udział we Mszy Świętej, sprawowanej w podziemiach Bazyliki Watykańskiej w intencji ofiar tragedii, która wydarzyła się w hali Targów Katowickich, gdzie 28 stycznia br. w wyniku zawalenia się dachu zginęło ponad 60 osób. Organizatorem tego modlitewnego spotkania był ceremoniarz papieski ks. Konrad Krajewski. Pragnął on, aby przebywający w Rzymie Polacy „przyszli do grobu Jana Pawła II w imieniu tych wszystkich, którzy tu przyjść nie mogą, a chcieliby się wypłakać przy Ojcu Świętym”. Eucharystii przewodniczył pochodzący ze Śląska ks. Arkadiusz Nocoń, który pracuje w Kongregacji Kultu Bożego, a wraz z nim Mszę Św. celebrowało ok. 70 księży. W liturgii uczestniczyła Pani Ambasador Hanna Suchocka, licznie przybyły siostry zakonne i zgromadziło się bardzo wielu naszych rodaków, którzy szczelnie wypełnili całą kryptę. We wprowadzeniu do liturgii ks. Nocoń wyraził ufność we wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II, który dokładnie rok temu uczył nas ewangelii cierpienia i umierania. Zostały przypomniane również słowa naszego Wielkiego Rodaka, który komentując kiedyś przypowieść o bogaczu i Łazarzu, porównał siebie do psa liżącego rany narodu polskiego. Modliliśmy się zatem wszyscy przy grobie Papieża o to, aby jego wstawiennictwo było „balsamem na tę najświeższą ranę naszego narodu”.

Wizyta gości z Ambasady RP przy Stolicy Świętej

Na zaproszenie Księdza Rektora Marka Stępnia w naszym Kolegium pojawili się pracownicy Ambasady RP przy Watykanie, na czele z Panią Ambasador Hanną Suchocką. Była to pierwsza tego rodzaju wizyta całej grupy pracowników Ambasady wraz z ich rodzinami, mieszkającymi w Rzymie. Ksiądz Rektor w przemówieniu wspomniał o czasach, kiedy księża mieszkający w Wiecznym Mieście unikali jak mogli kontaktów z ambasadą polską we Włoszech, gdy nie było jeszcze polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego naszego akredytowanego przy państwie Watykańskim, a kontakty z przedstawicielami rządu PRL zawsze wiązały się z jakimiś kłopotami. Pani Ambasador H. Suchocka, która w naszym Kolegium bywa dość często cieszyła się szczególnie, że mogła nas odwiedzić tym razem wraz z całym zapleczem pracowników Ambasady oraz ich krewnymi i osobami zaprzyjaźnionymi, co - podkreśliła - jest miłą nowością w historii naszych spotkań. Kolegium podjęło szanownych Gości uroczystą kolacją, po której odbyło się spotkanie towarzyskie ze śpiewami przy gitarze w salonie Kolegium.

Rekolekcje Wielkopostne (ks. A. Koprowski)

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Andrzej Koprowski SJ, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. W programie znalazły się następujące tematy konferencji i rozważań: 
- Rzeczywistość Kościoła, 
- Kapłan w swoim środowisku: w Kościele pełniącym misję ewangelizacyjną w Polsce, 
- Grzech, sakrament pokuty w życiu kapłana
- Świętość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI
- Prawda i wolność w życiu kapłana
- Modlitwa i Eucharystia w życiu kapłańskim
- Maryja w naszym życiu

Czas rekolekcji był dla księży studentów okazją do adoracji Najświętszego Sakramentu, sakramentu pojednania oraz wspólnych nabożeństw otwierających drogę wielkopostną.

Doktorat ks. Andrzeja Piwowara

Ks. Andrzej Piwowar, do niedawna mieszkaniec naszego Kolegium, w dn. 07.03.2006 obronił swoją pracę doktorską na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Doktorat pisany na wydziale teologii pod kierunkiem o. Maurice`a Gilberta SJ, nosi temat: La vergogna come criterio della fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 41,1 - 42,14 (Wstyd jako kryterium wiecznej sławy. Studium egzegetyczno-teologiczne Syr 41,1 - 42). Ks. Andrzej mieszkał w naszym kolegium od 1997 roku, studiując najpierw na Biblicum, gdzie uzyskał tytuł licencjata, a następnie kontynuując studia z teologii biblijnej na Gregorianie. W zeszłym roku został wykładowcą greki biblijnej na KUL.
Wspólnota kolegiacka była reprezentowana w auli podczas obrony, a z okazji tego wydarzenia odbyła się również uroczysta kolacja w kolegium. Wielebnemu Laureatowi gratulujemy i życzymy sukcesów!

140 Rocznica reaktywowania Kolegium

Dnia 9 marca Papieskie Kolegium Polskie rozpoczęło obchody 140. rocznicy fundacji i erygowania Domu Formacyjnego dla duchowieństwa polskiego w Rzymie. Za datę ponownego powołania do życia Kolegium przyjmuje się 9 marca 1866 r., kiedy to papież Pius IX mianował ks. Piotra Semenenkę ze zgromadzenia Zmartwychwstańców na Rektora, gdy Kolegium odradzało się po zniknięciu w czasach, gdy pod koniec XVI w. przejęła je królowa szwedzka Krystyna.

Od 1866 roku mury Kolegium na nowo gościły najpierw kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, a w kolejnym okresie (już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości) – kapłanów pogłębiających swoje studia w różnych dyscyplinach kościelnych, by po powrocie do kraju służyć we własnych diecezjach wiedzą i rzymskim doświadczeniem powszechności Kościoła.

W tym roku mija również 70 lat od momentu, kiedy to po opuszczeniu wcześniejszych siedzib Kolegium Polskie przeprowadziło się na Awentyn.
W 140 rocznicę fundacji Kolegium 9 marca o godz. 18.00 w kaplicy naszego domu Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Rektora Marka Stępnia i w obecności wszystkich domowników - księży studentów, sióstr i braci zakonnych – rozpoczęliśmy obchody rocznicowe. Wspominając wszystkich naszych poprzedników: założycieli, rektorów, kleryków i księży studentów, braci i siostry oraz wszystkich dobrodziejów dziękowaliśmy Bogu za ich wkład w budowanie wspólnoty Kolegium. Zmarłych zawierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu, a dla żyjących wypraszaliśmy łaski. W modlitwach pamiętaliśmy o obecnych mieszkańcach prosząc Pana o wszelkie łaski oraz o to, by i aktualni studenci zapisali się godnie w historię Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, tak jak wielu naszych wielkich poprzedników, wśród których mamy świętych i błogosławionych.