logotype

Nowi studenci

W rozpoczynającym się roku akademickim 2008/2009 brać kolegiacka bardzo serdecznie wita w progach naszego domu nowych księży studentów. Warto odnotować, że wśród nich jest już czterech doktorów, dla których pobyt w Wiecznym Mieście oznacza pogłębienie dotychczasowej wiedzy i dalsze poszukiwania naukowe. Nowymi mieszkańcami kolegium są:

1. Ks. Rafał Dudała (Kielce) - Lateran, Katolicka Nauka Społeczna;

2. Ks. Andrzej Dudek (Tarnów) - Sant'Anselmo, Liturgia;

3. Ks. Piotr Kot (Legnica) - Biblicum, Nauki biblijne;

4. Ks. Marcin Lofek (Wrocław) - Sant'Anselmo, Liturgia;

5. Ks. Ryszard Mazurkiewicz (Zamość) - Studium Roty Rzymskiej;

6. Ks. Leszek Rasztawicki (Warszawa-Praga) - Biblicum, Nauki biblijne;

7. Ks. Rafał Skitek (Katowice) - Gregoriana, Nauki społeczne;

8. Ks. Tomasz Ślesik (Poznań) - Gregoriana, Teologia dogmatyczna;

9. Ks. Artur Żuk (Eichstätt/Niemcy, pobyt gościnny) - Lateran, Nauki o rodzinie.

Wieczór seniorski

Dnia 23.10.2008 odbyły się wybory reprezentantów wspólnoty kolegiackiej na rok akademicki 2008/2009. Nowym seniorem został ks. Paweł Wołczański, wiceseniorem ks. Adam Kurasz.

Dnia 05.11.2008 roku nastąpiło przekazanie funkcji z rąk ustępujących, ks. Wojciecha Wójtowicza i ks.Bartłomieja Matczaka.

Dzień Skupienia

Pierwszy, w tym roku akademickim, dzień skupienia poprowadził ks. Zbigniew Formella z Towarzystwa św. Franciszka Salezego.

&quo;Być wychowawcą&quo; to główny temat konferencji, którą rozpoczęło się nasze comiesięczne skupienie. Miłość do kapłaństwa, zdolność dialogu, radość, zaufanie, poszukiwanie szczęścia w kapłańskiej posłudze oraz umiejętność dzielenia się nim z innymi, szczerość, optymizm, pozytywne nastawienie do świata, zdrowy rozsądek, to cechy, którymi powinien się charakteryzować dobry wychowawca.

Podczas Eucharystii, Ks. Zbigniew mówił o - Jego zdaniem - najważniejszej umiejętności, którą - jako kapłani - powinniśmy posiąść: zdolność dziękczynienia. Tylko ten kto dziękuje jest świadomy tego, że wszystko co otrzymał jest niezasłużonym darem. Tylko wtedy jest zdolny przekazać dar wiary innym, realizując w ten sposób swoje kaplańskie powołanie - być wychowawcą.

Pożegnanie siostry Teresilli

Na porannej Mszy św. dziękowaliśmy, za wieloletnią posługę w Papieskim Kolegium Polskim, siostrze Teresilli Jaskólskiej. Dotychczasowej przełożonej sióstr, pracujących w Kolegium, życzymy wielu sił w wypełnianiu jej nowego zadania. Niech Maryja Niepokalana uprasza u swego Syna wszelkich łask potrzebnych do realizowania zakonnego powołania.

Dzień skupienia

Kolejny dzień skupienia poprowadził ks. Grzegorz Ryngwelski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, obecnie, proboszcz parafii polskiej w Rzymie.

W adwentowym czasie oczekiwania, zachęcał nas, abyśmy na nowo odnaleźli swoje miejsce przy Panu Jezusie i przy drugim człowieku.

Ksiądz, aby w pełni realizował swoje powołanie, powinien bardzo dobrze znać problemy codzienności. Z drugiej strony, sam nie może popełnić błędu zbytniego zatroskania o nią, gdyż kwestią najważniejszą jest wpatrywanie się w niebo. Być zatroskanym o nadprzyrodzoność, bardzo mocno żyjąc w realnym świecie.

Słowa ks. Grzegorza były obficie okraszone przykładami z Jego duszpasterskiej pracy. Trudne i niejednokrotnie smutne w bardzo czytelny sposób, zobrazowały nam błędne podejście do realnego świata i życia duchwego.

Ks. Grzegorzowi, jeszcze raz, dziękujemy za podjęty trud, życząc radości płynącej z duszpasterskiej posługi.

Wizyta Kolegium w Ambasadzie

Stało się już tradycją, że każdego roku - w czasie Bożonarodzeniowym - Kolegium udaje się z wizytą do Ambasady Polskiej przy Watykanie.

15 stycznia, Kolegiacka Brać, na zaproszenie Pani Ambasador Hanny Suchockiej, w prawdziwie polskiej atmosferze, przeżyła piękny kolędowy wieczór.

Pani Ambasador podczas swojego przemówienia mówiła, że czas Bożego Narodzenia, jest dla nas wszystkich taki szczególny, bo to właśnie rodzący się Chrystus przynosi nam nadzieję, dzięki której możemy zaczynać kolejny rok i kontynuować podjęte zadania. Ksiądz Rektor, dziękując za zaproszenie podkreślił, że dla każdego Polaka na obczyźnie jest ważna świadomość, że i tam może znaleźć &quo;wysepkę polskości&quo;, na której poczuje się jak w kraju. Tego wieczora dla wszystkich Kolegiastów tym miejscem była Polska Ambasada przy Watykanie.

Dziękujemy jeszcze raz Pani Ambasador za zaproszenie wyczekując kolejnego spotkania.

Dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia poprowadził Ojciec Andrzej Wodka ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR). "Powierzać się Słowu" - to zdanie, które wielokrotnie pojawiało się w czasie naszych zamyśleń. Słowo, które stanowi o naszej kapłańskiej tożsamości musi obejmować władzę w naszym życiu. Prowadzi to nieuchronnie do momentu kiedy my sami stajemy się darem. Najpierw dla Kościoła. Nie ceniąc swojego życia, każdy z nas ma stawać się darem dla Kościoła. duchowym przewodnikiem w tej drodze powinien być św. Paweł. Nie miał on żadnego innego zatroskania - tylko Kościól. Dla niego cierpiał prześladowania, udręki i niedole. Idąc tą drogą, zmkierzając ku mecie możemy stać się współuczestnikami cierpień samego Chrystusa. Ta zadziwiająca "wspólnota krzyża" czy też "komunia krzyża" prowadzi nas do momentu, kiedy nasze cierpienie będzie "rodziło" Kościół. Nasza śmierć będzie życiem Kościoła

Doktorat ks. Jarosława Rzymskiego

16 lutego był dla kolegiackiej wspólnoty dniem radości z powodu ogłoszenia nowego doktora teologii, którym został nasz kolega ksiądz Jarosław Rzymski, kapłan diecezji drohiczyńskiej, mieszkaniec naszego domu w latach 2003/2008. W jednej z auli Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, ks. Jarosław zaprezentował dysertację doktorską pt. "Sanctus qui per se, et in se, et in sanctis suis sanctus est". La santità di Dio nelle Enarrationes in Psalmos di sant’Agostino. Przedłożona praca stanowi analizę koncepcji świętości Boga, w oparciu o Komentarze do psalmów autorstwa św. Augustyna. Promotorem dysertacji był ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, a recenzentami ks. prof. Àngel Garcìa Ibàñez (pełniący jednocześnie obowiązki przewodniczącego komisji) oraz świecki prof. teologii Jerònimo Leal.

Radość wspólnego świętowania wyraziliśmy w czasie uroczystej kolacji, na którą przybyli liczni goście: mama księdza Jarosława, kapłani z diecezji drohiczyńskiej pracujący i studiujący w Wiecznym Mieście oraz innych zakątkach Italii, a także jego świeccy przyjaciele.

Księdzu Jarkowi gratulujemy sfinalizowania pięciu lat studiów w zakresie teologii dogmatycznej, którą od tego roku akademickiego wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Szczęść Boże na dalsze posługiwanie!

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od piątego do ósmego marca odbyły się - w naszym kolegium - rekolekcje wielkopostne, które poprowadził Ks. Bp Wacław Depo.

Dziękujemy wszystkim, którzy w czasie ich trwania otoczyli nas szczególną modlitwą.

PLAN REKOLEKCJI

CZWARTEK, 05. 03.

20. 00 – Eucharystia z nauką na rozpoczęcie rekolekcji.

PIĄTEK, 06. 03.

8.00 – Śniadanie.

13.30 – Obiad.

16. 30 – Eucharystia z nauką.

18. 15 – Droga Krzyżowa.

19.00 – Kolacja.

20. 00 – Konferencja. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

21. 30 – Zakończenie adoracji. Wspólna kompleta.

SOBOTA, 07. 03

8.00 – Jutrznia. Konferencja. Śniadanie.

12. 30 – Modlitwa w ciągu dnia. Konferencja.

13.30 – Obiad.

15. 45 – Nabożeństwo z nauką pokutną. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Spowiedź.

17. 45 - Zakończenie adoracji.

18. 00 – Eucharystia z nauką.

19.00 – Kolacja.

NIEDZIELA, 08. 03

8.00 - Eucharystia z nauką (bez jutrzni). Śniadanie.

12. 30 – Modlitwa w ciągu dnia. Konferencja.

13.30 – Obiad.

18. 00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Gorzkie Żale z nauką. Zakończenie rekolekcji.

19.00 – Kolacja.

Dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia prowadził Ks. Roman Lebiedziuk, wykładowca greki na Papieskim Instytucie Biblijnym.

Alchemia spotkania z Bogiem, to główny temat konferencji. Chrystusa przechodzi do nas, aby przemieniać to co zwyczajne, codzienne w nadzwyczajne. Jak legendarni alchemicy przemieniali zwykły metal w złoto. Zasadnicze pytanie, które zostało nam postawione, dotyczyło naszego osobistego obcowania z Bogiem. Czy dajemy sobie szanse obcowania z Bogiem, tam gdzie przebywamy, pracujemy?

Każdy chrześcijanin, tym bardziej ksiądz, aby nie być tylko &quo;specjalistą, ekspertem od spraw Boga&quo;, powinien być ekspertem w spotkaniu z Bogiem, spotkaniu, które jest przemieniającym w samego Chrystusa. Punktem wyjścia jest dobra wola. Dobra wola nie jako siła charakteru, ale pragnienie serca. Pierwszym warunkiem spotkania jest odnalezienie czasu na spotkane. Same spotkanie realizuje się dzięki spotkaniu ze Słowem, która jest przestrzenią dialogu z Bogiem.

Dzień skupienia

Ks. Prałat Paweł Ptasznik poprowadził nasz majowy dzień skupienia.

Rozważania skupiły się na kwestii modlitwy. Analizując przykłady z Pisma Świętego, Ks. Ptasznik próbował przybliżyć istotę chrześcijańskiej modlitwy. Rozmowa Jezusa i Samarytanki, Jezusa udający się na miejsca pustynne i górzyste, wreszcie samo zaproszenia, które Jezus skierował do swoich uczniów, aby się modlić i nie ustawać oraz wiele innych przykładów, kolejny raz odsłoniły nam piękno i konieczność życia modlitewnego.

Doktorat ks. Macieja Miętka

Kiedy kończył się kolejny rok akademicki 2008/2009 nasze Kolegium przeżywało radość z otrzymania tytułu doktora teologii przez naszego współbrata ks. Macieja Miętka. Wielu z nas udało się przedpołudniową porą 19 czerwca na Pontificia Università della Santa Croce, by uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Ale zanim ks. Maciej otrzymał tytuł naukowy zaprezentował w pięknej Auli Senato Accademico tytuł oraz obszerne i jak się okazało wyśmienite opracowanie pracy: La fondazione della morale secondo V.S. Solov’ëv e N.O. Losskij (Podstawa moralności według W.S. Sołowiowa i M.O. Losskiego). Promotorem doktoratu był znany nam wieloletni wykładowca Santa Croce ks. prof. Janusz Królikowski. Po wystąpieniu ks. Doktoranta głos zabrali kolejno ks. Promotor, przewodniczący komisji ks. Martin Schlag oraz recenzent ks. Pablo Requena, profesorowie uczelni. Po interesującej dyskusji, odpowiedzi na zadane pytania związane z myślą dwóch wybitnych filozofów i teologów rosyjskich z przełomu XIX I XX wieku, nadszedł moment ogłoszenia naszego Współbrata doktorem teologii. Zaproszeni Goście oraz Wspólnota Kolegium z Księdzem Rektorem na czele, po długich owacjach gratulowała Księdzu Maciejowi wspaniałego wyniku Jego studiów w Rzymie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów naukowych.

Przedłużeniem radości z intelektualnych osiągnięć ks. dr Macieja był uroczysty obiad w Kolegium. Wśród pełnych radości i życzliwości przemówień Ks. Rektora, Ks. Prałata Lucjana Szcześniaka proboszcza rodzinnej parafii Ks. Macieja w Legionowie, oraz Ks. dr Piotra Bajora nie zabrakło życzeń przyjaciół i kolegów, którzy towarzyszyli nowemu Doktorowi przez kolejne lata studiów. Dziękując Ks. dr Maciejowi za jego radość, życzliwość i za wszelki wkład w ubogacenie wspólnoty kolegiackiej swoją osobą, życzymy Mu wielu łask na drodze, którą Bóg dla Niego przygotował!