logotype

Doktorat ks. Wojciecha Wójtowicza

Wtorek, 13 października 2009 roku był szczególnym dniem dla całej wspólnoty kolegiackiej, ale przede wszystkim na stałe i mocno zapisze się w pamięci jednego z nas, ks. Wojciecha Wójtowicza. Tego właśnie dnia odbyła się obrona przygotowywanej przez niego pracy doktorskiej, która była zwieńczeniem specjalistycznych studiów teologicznych w Rzymie. To ważne wydarzenie miało miejsce w Auli Pawła VI na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Ks. Wojciech zaprezentował temat: "La Chiesa come "communio" nell’ecclesiologia di Joseph Ratzinger" ("Kościół jako "communio" w eklezjologii Józefa Ratzingera"). Następnie wysłuchał refleksji i opinii członków komisji egzaminacyjnej złożonej z 6 profesorów, spośród których jako pierwszy głos zabrał Promotor dysertacji, prof. Giovanni Tangorra. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z treścią pracy oraz naradzie komisji, ks. Wojciech został ogłoszony doktorem teologii. Gratulacje oraz wspólna radość wyrażone tuż po zakończonej obronie miały swoją kontynuację w refektarzu Papieskiego Kolegium Polskiego podczas uroczystej kolacji. Był na niej obecny przebywający w tych dniach w Kolegium Biskup Legnicki Stefan Cichy z kilkoma księżmi a także wspomniany już Promotor pracy doktorskiej oraz księża z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, do której należy ks. Wojciech, włoscy przyjaciele nowego doktora i domownicy – księża kolegiaści.

Do szczerych gratulacji składanych na ręce ks. doktora Wojciecha Wójtowicza, dwukrotnego seniora naszego Kolegium w latach 2006-2008, dołączamy podziękowanie za kilkuletnie, wielkie zaangażowanie w życie wspólnotowe naszego domu oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej i posłudze kapłańskiej tam, gdzie Opatrzność Boża go poprowadzi. Szczęść Boże!

Doktorat ks. Dominika Ostrowskiego

Popołudniową porą, dnia 15 października 2009 roku spora grupa kolegiastów skierowała swoje kroki do Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma, który znajduje się najbliżej Kolegium spośród wszystkich rzymskich uczelni. Tam właśnie bronił swój doktorat ks. Dominik Ostrowski, jeszcze do czerwca kolegiasta a obecnie Wicerektor w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. Temat pracy brzmiał: "Filii adoptionis. Verso una teologia liturgica dell’adozione divina in Veronense, Gelasianum Vetus e Gregorianum Hadrianum". Dotyczył on teologii liturgicznej usynowienia Bożego w oparciu o trzy sakramentarze. Promotorem pracy był Prof. Renato L. De Zan, wraz z nim komisja egzaminacyjna liczyła pięć osób. Po prezentacji dokonanej przez ks. Dominika oraz dyskusji związanej z podjętym przez niego tematem, wszyscy zgromadzeni wysłuchali słów ogłoszenia nowego doktora teologii. Kolegiaści wraz z ks. Dominikiem, jego rodziną oraz przyjaciółmi przedłużyli wspólną radość podczas uroczystej kolacji. Nie zabrakło oczywiście gratulacji i życzeń dotyczących najbliższej przyszłości.

Cała brać kolegiacka życzy ks. doktorowi Dominikowi Bożej opieki oraz dobrych owoców w pracy naukowej i formacyjnej w Diecezji Świdnickiej. Dziękujemy też za to, co wnosił w życie Kolegium, przede wszystkim za stworzenie i prowadzenie strony internetowej Papieskiego Kolegium Polskiego. Szczęść Boże w tym, co będzie nowe!

Święto patronalne Kolegium i imieniny ks. Rektora

Wieczorna Eucharystia zgromadziła w naszej kolegiackiej kaplicy wielu gości. Powód był dwojaki: z jednej strony wspominaliśmy patrona Kolegium św. Jana Kantego, z drugiej zaś, obchodziliśmy imieniny ks. rektora Tadeusza Karkosza. Celebracji przewodniczył ks. abp. Zygmunt Zimowski - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Wśród zaproszonych gości byli również: ks. kardynał Zenon Grocholewski - Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, ks. abp Szczepan Wesoły, ks. abp Edward Nowak - asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie oraz kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie, Pani Hanna Suchocka - Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Państwie Watykańskim oraz wielu księży pracujących w różnych dykasteriach i urzędach watykańskich.

Podczas homilii, ks. abp Zimowski nawiązując do powołania Apostołów, zwłaszcza zaś Szymona Piotra i Judy Tadeusza mówił o potrzebie całkowitego ofiarowania swego życia Panu Bogu. Z gorliwością Szymona należy "duszę dać", idąc za Chrystusem. Jak refren powracały te ostatnie słowa. Przykładem takiego kapłańskiego zaangażowania był św. Jan Kanty - patron kolegium, brat Albert oraz Jan Paweł II, na którego niewątpliwie oddziaływały dwie wcześniej wspomniane postacie. "Duszę dać" - to powrócić do swojej pierwotnej gorliwości, to służyć Kościołowi w chorych, opuszczonych i bezdomnych, to służyć Kościołowi tym darem jaki każdy z nas posiada.

Wieczór seniorski

W czwartkowy wieczór, 5. listopada, zgromadziliśmy się, aby kolejny raz świętować wybór seniora i w-ce seniora Kolegium. W wyborach, które odbyły się 22 października, najwięcej głosów zdobył ks. Dariusz Brzegowy z diecezji tarnowskiej i to on, przez najbliższy rok, będzie piastował funkcję seniora Papieskiego Kolegium Polskiego. Jego zastępcą został wybrany, kapłan diecezji włocławskiej - ks. Sebastian Adamczyk.

Nasze spotkanie było również doskonałą okazją, aby podziękować tym, którzy w minionym roku akademickim, pełnili wspomniane funkcje, a mianowicie ks. Pawłowi Wołczańskiemu i ks. Adamowi Kuraszowi. W imieniu kolegiastów słowa uznania i podziękowania złożył nowy senior ks. Dariusz oraz Rektor Kolegium.

Nowo wybranym serdecznie gratulujemy, życząc sił i zapału w wykonywaniu powierzonych im zadań.

Dzień skupienia

Pierwszy dzień skupienia w nowym roku akademickim 2009/2010, odbył się w czwartek, 12 listopada. Na zaproszenie ks. Rektora, konferencje wygłosił i Mszy świętej przewodniczył o. Andrzej Koprowski - dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Ojciec Koprowski należy do Towarzystwa Jezusowego, któremu powierzone zostało Radio Watykańskie od chwili powstania w 1931 r. Od dawna związany jest z mediami jako m.in. konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, a w latach 1989-1997 kierownik redakcji programów katolickich TVP. Przez ostatnie dwa lata był wicedyrektorem programowym papieskiej rozgłośni. Podczas dnia skupienia, w swoich rozważaniach, zwrócił uwagę na dominujący dziś wpływ mediów na opinie publiczną i kreowanie zniekształconego obrazu świata. Pogłębiająca się laicyzacja powoduje rozdźwięk między Kościołem a światem. Opierając się na nauce Jana Pawła II i Benedykta XVI przypomniał, że media mają służyć dobru, pięknu i prawdzie, a my jako kapłani powinniśmy być w nich obecni.

Świeto patronalne parafii San Saba

W tym roku akademickim spotkała nas miła niespodzianka ze strony wspólnoty parafialnej, na terenie której znajduje się Kolegium. Zostaliśmy zaproszeni na święto patronalne parafii San Saba. 6. grudnia o godz. 12, w przepięknym kościele, pochodzącym z przełomu IX/X wieku, została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. abp Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Homilia, zbudowana była wokół rozważań nad dwoma słowami: głos i pustynia. Te dwa elementy towarzyszyły życiu patrona parafii, ale też powinny być obecne w naszym, zwłaszcza w okresie adwentu.

Głos, to słowo proroka, wzywającego do przygotowania miejsca w naszym życiu dla Rodzącego się. Pustynia zaś, to miejsce ogołocenia, ale i Spotkania, to również miejsce Narodzenia.

Wspólnocie parafialnej dziękujemy za miłe zaproszenie, obiecując naszą modlitwę. Szczęść Boże!

Dzień Skupienia

Ostatni przed Świętami Bożego Narodzenia, dzień skupienia poprowadził o. Waldemar Barszcz - Prokurator Generalny Franciszkanów i Capo Ufficio Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.

Zainspirowany Rokiem Kapłańskim, jak i swoim doświadczeniem pracy w urzędach Kurii Rzymskiej, o. Waldemar podjął trudny temat kapłańskich odejść i powrotów. Podczas konferencji skupił się na analizie głównych przyczyn decyzji o porzuceniu wykonywania posługi kapłańskiej oraz na kwestii pomocy tym księżom, którzy przeżywają kryzys swojego powołania. W homilii wskazał na postać Jana Chrzciciela - jako przykład bezkompromisowego wypełniania powierzonej misji oraz radykalnego oddania swojego całego życia Panu Bogu.

Dziękując za wszystkie wypowiedziane słowa, życzymy ojcu sił i światła Ducha w wypełnianiu jego powołania.

Doktorat ks. Aleksandra Jasiczka i wizyta Pani Ambasador

Wieczorem, 14. stycznia 2010 mieliśmy dwie okazje do świętowania. Jak co roku, w bożonarodzeniowym czasie, nasze kolegium odwiedziła Ambasador przy Stolicy Apostolskiej - Pani Hanna Suchocka. Tegoroczne spotkanie było jednak nieco inne, ponieważ była to również sposobność, aby cieszyć się obroną pracy doktorskiej ks. Aleksandra Jasiczka. Dysertacja powstała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego, gdzie też odbyła się jej publiczna obrona 10. grudnia 2009 roku.

Ks. Doktorowi życzymy sukcesów w pracy naukowej i Bożego błogosławieństwa.

Kolędowanie w ambasadzie

Polskich kolęd nie zabrakło i w Rzymie. Tego dnia udaliśmy się do Ambasady Polskiej przy Stolicy Świętej, aby zwyczajowi kolędowania stało się zadość. Przemiłą atmosferę, zawdzięczamy Pani Ambasador, Hannie Suchockiej i pracownikom ambasady, którym serdecznie dziękujemy. Bardzo miłe przyjecie, polskie kolędy sprawiły, że choć na chwilę poczuliśmy się jak na polskiej ziemi. Nie zabrakło i naszej modlitwy za Ojczyznę. Wszystkim uczestnikom tak bardzo spodobało się wspólne śpiewanie, że zaproponowano kolejne spotkanie, nie za rok, ale jeszcze w maju, na koncercie pieśni patriotycznych.

Gospodarzom spotkania, dziękujemy jeszcze raz. niech Nowonarodzony błogosławi!

Dzień skupienia

Ks. dr Arkadiusz Nocoń, pracownik Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, a jednocześnie ojciec duchowny Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, poprowadził pierwszy w nowym, 2010 roku dzień skupienia. Liturgia jest przestrzenią spotkania z Bogiem. Właśnie dlatego tak wielką troską powinniśmy otaczać jej celebrowanie, trwając w nurcie 2000 lat tradycji Kościoła. Ks. Nocoń przypomniał, że to właśnie liturgia, jako miejsce spotkania człowieka z Bogiem jest okazją do doświadczenia Jego miłości, która jest fundamentem nawrócenia.

Dziękujemy naszemu ojcu duchownemu za podjęty trud, polecając się jego modlitwie.

Jubileusz 50-lecia posługi w kolegium Siostr Służebniczek

W sobotę, 6 lutego zebraliśmy się w kolegiackiej kaplicy, aby podziękować za 50-lecie posługi w naszym kolegium Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. abp Edward Nowak, który w homilii m.in. przypomniał historię przybycia sióstr do kolegium, ich pracę i zaangażowanie w wypełnianiu misji swego założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego.

Złoty jubileusz to sposobność, aby wyrazić naszą wdzięczność wszystkim siostrom, za pełnioną w naszym domu posługę. Siostra Wikaria, w imieniu Matki Generalnej, dziękowała również tym siostrom, którym nie dane było doczekać tak zacnego jubileuszu, a które tutaj, w Wiecznym Mieście, realizowały ewangeliczne słowa &quo;Oto ja służebnica Pańska...&quo; (por. Łk 1,38)

Dzień skupienia

W czas Wielkiego Postu wprowadził nas, podczas lutowego dnia skupienia, o. Jacek Dembek, Konsultor Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemtoryści). Droga realizacji kapłańskiego powołania, to droga krzyża. Jest on synonimem niemocy, ale również zaufania do Ojca. &quo;Przyzwolić na wszystko&quo; Panu Bogu, to pierwszy krok do naszego nawrócenia, jego warunek. Oddać wszystko Miłości, nasze słabości, nasze plany, nasze życie duchowe, bo Jemu należy się wszystko. To droga, która prowadzi nas ku doświadczeniu Jego obecności i życia prawdą, że &quo;Bóg jest miłością&quo; (Por. 1 J 4,16.

Program rekolekcji wielkopostnych, 3 - 6 marca 2010 r.

Ks. Bp Piotr Libera - Biskup Płocki

ŚRODA:

20:00 - Rozpoczęcie Rekolekcji. Konferencja.

CZWARTEK:

07:00 - Msza św.

12:45 - Konferencja. Modlitwa brewiarzowa w ciągu dnia.

16:00- Konferencja.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

18:30 - Zakończenie adoracji. Nieszpory.

PIĄTEK:

07:00 - Msza św.

12:45 - Konferencja. Modlitwa brewiarzowa w ciągu dnia.

16:00 - Konferencja.

18:00 - Droga Krzyżowa.

SOBOTA:

07:00 - Msza św. z Jutrznią recytowaną.

12:00 - Konferencja.

13:00 - Różaniec.

16:00 - Konferencja. Nabożeństwo pokutne.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.

18:20 - Zakończenie adoracji.

18:30 - Nieszpory.

Zakończenie Rekolekcji.

NIEDZIELA:

08:00 - Msza Św. z Jutrznią śpiewaną.

 

Katastrofa w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku, samolot prezydencki z polską delegacją, udającą się na obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego, rozbił się w okolicach Smoleńska.

W katastrofie zginęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz 94 osoby wchodzące w skład delegacji.

Cała wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, łączy się w bólu z rodzinami ofiar, zapewniając o modlitwie w intencji tragicznie zmarłych.

Dzień skupienia

Kwietniowy dzień skupienia poprowadził o. Benedykt Grzywocz.

Motywem przewodnim refleksji była analiza dwóch obrazów biblijnych, znajdujących się w bazylice św. Piotra. Pierwszy, to symboliczna scena wręczenia kluczy św. Piotrowi, drugi nawiązuje do sytuacji znad Jeziora Galilejskiego, kiedy to św. Piotr wychodzi z łodzi krocząc po wodzie, idzie w kierunku Chrystusa, ale w pewnym momencie zaczyna tonąć.

Te dwa obrazy przedstawiają ważne prawdy dotyczące powołania kapłańskiego oraz nawrócenia. Pierwsza wskazuje na wielkość daru, który otrzymuje człowiek. Kapłaństwo nie jest naszą własnością, zostało nam ofiarowane. Razem z tym darem otrzymaliśmy zapewnienie, że jego owocność nie będzie zależała od naszych zdolności, ale od Jego dysponenta, tj. powołującego Boga.

Druga prawda, uświadamia nam jak bardzo potrzebne jest wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa, wpatrywanie, które nie jest tylko podziwianiem, historycznym wspominaniem, ale jest budowaniem z Nim więzi.

Dziękujemy o. Benedyktowi za poświęcony nam czas, za modlitwę i wygłoszone konferencję, życząc nieustannego wpatrywania się w oblicze Mistrza.

Msza w Grotach Watykańskich

Z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy zamachu na Jana Pawła II - uroczyście celebrowaliśmy Mszę św. w podziemiach bazyliki św. Piotra, nieopodal grobu papieża, pod przewodnictwem Ks. Rektora kolegium - Ks. Tadeusza Karkosza.

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę.

Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił.

Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w roku 1917.

Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

13.05.2010 roku papież Benedykt XI przebywając w Fátimie, podczas swojej pielgrzymki do Portugalii, przypomniał owo wydarzenie podkreślając na nowo ufną wiarę Jana Pawła II w to, że to właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej przeżył zamach.

Dzień skupienia

W tymi miesiącu nasz dzień skupienia poprowadził don Davide Cito - wykładowca na Facoltà di Diritto Canonico - Pontificia Università della S. Croce.

Don Davide tematycznie nawiązał do rekolekcji kapłańskich, które w Ars, we wrześniu ubiegłego roku poprowadził ks. kard. Christoph Schönborn - arcybiskup Wiednia.

Za papieżem Benedyktem XVI przypomniał, że "że kapłan powołany jest, by służyć ludziom, dając im życie Boga[...]. Kapłan, człowiek słowa Bożego i sacrum, musi być dziś jak nigdy człowiekiem radości i nadziei. Ludziom, którzy nie mogą już sobie wyobrazić, że Bóg jest czystą Miłością, kapłan musi stale przypominać, że życie warte jest przeżycia i że Chrystus nadaje mu swój sens, albowiem miłuje On ludzi, wszystkich ludzi[...]."

Motywem przewodnim konferencji był temat radości, pojawiający się zarówno w przemówieniu papieskim jak i w konferencjach ks. kard. Schönborna.

Kapłańska i chrześcijańska radość wynika z duchowego trudu nawrócenia. Nie jest wesołkowatością, ale duchowym optymizmem wynikającym ze świadomości, że prawdziwe szczęście i realizacja życiowych marzeń dokonuje się jedynie w łączności z Jezusem Chrystusem.

Dziękujemy księdzu Dawidowi za słowa skierowane do naszej wspólnoty, zapewniając o naszej modlitwie.

Doktorat ks. Piotra Dudy

W piątek, 4 czerwca 2010 r. w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, znanym pod nazwą "Angelicum" odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. Piotra Dudy, prezbitera diecezji legnickiej. Jej temat brzmiał: La solidarietà nella società contemporanea. Giovanni Paolo II e i Vescovi italiani, czyli: Solidarność we współczesnym społeczeństwie. Jan Paweł II i Biskupi włoscy. Moderatorem dysertacji był włoski dominikanin, o. prof. Francesco Compagnoni.

Zagadnienia w niej podjęte zostały podzielone na trzy części. W pierwszej z nich, ks. Piotr przedstawił myśl Papieża Jana Pawła II dotyczącą podstaw oraz sensu solidarności we współczesnym świecie i jej wpływu na rozwój społeczeństwa. Kolejna część była analizą dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch podkreślających wagę i potrzebę solidarności, natomiast w trzeciej części zawarte zostały wnioski z przeprowadzonych badań.

Prezentacja treści pracy oraz egzamin doktorski odbyły się w jednej z auli wykładowych "Angelicum" przy udziale trzy-osobowej komisji egzaminacyjnej, zgromadzonych księży - reprezentantów Papieskiego Kolegium Polskiego a także przybyłych w tym dniu do Rzymu włoskich przyjaciół ks. Piotra.

Składamy serdeczne gratulacje nowemu doktorowi teologii i życzymy dalszego, owocnego zgłębiania prawd wiary oraz błogosławieństwa Bożego w wypełnianiu zadań, które zostaną mu powierzone.

Doktorat ks. Waldemara Głuśca

4 czerwca na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum odbyła się obrona pracy doktorskiej Ks. Waldemara Głuśca.

Rozprawa, której promotorem był prof. P. Fernando Fabó, nosiła tytuł: "Studio bioetico della diagnosi fetale invasiva in Polonia: postulati delle modifiche necessarie, formulati alla luce dell'etica personalista" (Inwazyjna diagnostyka płodu w Polsce: postulaty koniecznych zmian w świetle etyki personalistycznej).

Po dokonanej przez doktoranta prezentacji pracy oraz dyskusji związanej z podjętym przez niego tematem badań, wszyscy zgromadzeni wysłuchali słów ogłaszających przyznanie Ks. Waldemarowi tytuł doktora bioetyki. Należy podkreślić, że zaprezentowana praca uzyskała maksymalną ocenę - summa cum laude.

Po powrocie do Kolegium, Ks. Waldemar wraz rodziną, przyjaciółmi, zaproszonymi gośćmi i kolegiacką wspólnotą, świętował uwieńczenie swoich rzymskich studiów.

Gratulując Ks. Waldemarowi uzyskanego tytułu, w obliczu zakończenia jego pobytu w kolegiackim domu serdecznie dziękujemy za każde dobro, które dzięki niemu stało się naszym udziałem i życzymy Bożego błogosławieństwa w realizacji nowych obowiązków w służbie Bogu i Kościołowi.

Doktorat ks. Ireneusza Korzińskiego

W środę 23 czerwca w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim kolegiacka wspólnota miała okazję uczestniczyć w obronie pracy doktorskiej, napisanej przez Ks. Ireneusza Korzińskiego, zatytułowanej "Dovere dei genitori di educare i figli nell’ambito canonico CIC 1983 e civile polacco KRO" (Obowiązek wychowania dzieci przez rodziców zawarty w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 i polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym).

 Po ogólnym zaprezentowaniu treści pracy, doktorant zapoznał się z sugestiami członków komisji i odpowiedział na ich pytania. Następnie wszyscy obecni mogli usłyszeć zarówno słowa ogłaszające Ks. Ireneusza doktorem prawa kanonicznego, jak i ocenę zaprezentowanej przez niego dysertacji – summa cum laude.

 Radość uzyskania tytułu doktora znalazła swoją kontynuację i dopełnienie podczas uroczystej kolacji w Kolegium, gdzie obok Księży studentów zgromadziła się rodzina Ks. Ireneusza, przyjaciele i zaproszeni goście.

 Składając gratulacje nowemu doktorowi prawa kanonicznego serdecznie dziękujemy za wspólny pobyt w Kolegium i życzymy, aby zdobyta podczas rzymskich studiów wiedza i doświadczenie pomagały w spełnianiu nowych zadań, jakie zostaną mu powierzone.