logotype

Doktorat ks. Rafała Dappy

Początek roku akademickiego w naszej kolegiackiej wspólnocie, minął pod znakiem obrony pracy doktorskiej przez ks. Rafała Dappę.

Dysertacja "La scienza minima necessaria per contrarre il matrimonio nella dottrina e nella giurisprudenza rotale (can. 1096 CIC)", powstała na Wydziale Prawa Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

"Un lavoro eccelletene", takimi słowami rozpoczął swoje wystąpienie, jeden z relatorów - prof. Michael Hilbert; "una nuova stella nel firmamento dei canonisti" - wtórował mu promotor pracy, a zarazem dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Gregoriańskiego - ks. prof. Janusz Kowal - zwracając się do dottorando. Nieprzeciętna umiejętność syntezy, jasne i klarowne przedstawienie omawianego problemu sprawiły, że przewodniczący komisji - prof. Yuji Sugawara zaproponował wydanie w całości pracy doktorskiej, z przeznaczenie dla celów dydaktycznych.

Nowemu doktorowi prawa kanonicznego, dziękując za wspólne lata spędzone w Papieskim Kolegium Polskim, serdecznie gratulujemy, życząc pomyślności i Bożego błogosławieństwa przy podejmowaniu kolejnych wyzwań w rodzimej diecezji.

Szczęść Boże!

Inauguracja Roku akademickiego i imieniny Ks. Rektora

Ks. abp Jean-Louis Bruguès, sekretarz Kongregacji Wychowania Katolickiego przewodniczył Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki 2011-2012 w Papieskim Kolegium Polskim.

Wśród przybyłych gości obecni byli również ks. abp Szczepan Wesoły oraz ks. abp Edward Nowak, emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Ks. abp Jean-Louis Bruguès pierwszy raz odwiedził Papieskie Kolegium Polskie, stąd nie krył wzruszenia mogąc przekroczyć mury domu, z którego wyruszył na pamiętne konklawe, w październiku 1978 roku, kard. Karol Wojtyła - honorowy kolegiasta. Właśnie jemu - bł. Janowi Pawłowi II - ks. abp Bruguès poświęcił, w głównej mierze, swoją homilię. Odwołując się do papieskich dokumentów, ukazywał chrystocentryczny charakter pontyfikatu papieża Polaka, a liczne kanonizacje - jak wskazał homilista - były ukazaniem z jego strony, że każdy jest zaproszony do głębokiej relacji z Panem, który ma moc uczynić nasze życie, życiem świadka Ewangelii.

W czasie Mszy św. modliliśmy się również za Ks. Rektora kolegium - ks. dr. Tadeusza Karkosza - z okazji jego imienin. Była to również dla nas sposobność, aby wyrazić naszą wdzięczność za podejmowany każdego dnia trud pracy w kolegium.

Pożegnanie Sióstr

W czasie niedzielnej Eucharystii podziękowaliśmy za długoletnią pracę w Papieskim Kolegium Polskim dwóm siostrom: siostrze Arildzie Mandziak i siostrze Robercie Kuleszy, które - odpowiednio - po 43 i 38 latach posługi w Rzymie wracają do Polski.

Blisko pół wieku pracy w kolegium to całe pokolenia księży, którzy w tym czasie mieszkali i studiowali w Rzymie. Tysiące godzin pracy i modlitwy, trudu i wyrzeczeń w służbie Kościołowi sprawiły, że nie mogliśmy znaleźć słów, które mogłyby wyrazić wdzięczność, nie tylko przecież naszą, ale i setek księży, którym - w minionych latach - z taką ofiarnością siostry posługiwały. Dobrze nasze nastroje wyraził homilista, który odwołując się do Ewangelii powiedział, że z naszej strony - najpiękniejsze podziękowanie to modlitwa, a nagrodą za pełną ofiary i poświęcenia służbę Kościołowi będą słowa Oblubieńca, wypowiedziane na uczcie w niebie.

Niedzielna Eucharystia, była również okazją do powitania nowych sióstr - matki Oktawiany Olejnik i siostry Anuncjaty Sitek, które od tego miesiąca zaczynają posługę w kolegium oraz do złożenia życzeń imieninowych nowej matce generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - matce Rafaeli Kisiel.

Wszystkim Siostrom życzymy błogoslawieństwa i obfitości Bożych darów.

Wybory seniora i wieczór seniorski

Wieczorem, 7 listopada odbył się tzw. wieczór seniorski, w czasie którego w sposób uroczysty rozpoczęli swoją służbę na rzecz kolegiackiej wspólnoty nasi przedstawiciele. W miejsce ustępujących, po rocznej kadencji: seniorowi - ks. Rafałowi Skitkowi, archidiecezja katowicka i v-ce seniorowi - ks. Tomaszowi Ślesikowi, archidiecezja poznańska wybrano ich następców: seniora - ks. Łukasza Jastrzębskiego, archidiecezja przemyska i v-ce seniora - ks. Grzegorza Zielińskiego, diecezja radomska.

Nowym przedstawicielom gratulujemy zaufania, którym zostali obdarzeni, życząc im Bożego błogosławieństwa.

Szczęść Boże!

Listopadowy dzień skupienia

10 XI wspólnota naszego Kolegium przeżywała pierwszy w tym Roku Akademickim dzień skupienia. Przewodniczył mu Ojciec Duchowny naszego domu - ks. dr Arkadiusz Nocoń. Po raz kolejny dane nam było wpatrywać się w osobę bł. Jana Pawła II, a szczególne w jego umiłowanie Liturgii. To w niej Błogosławiony odnajdywał siłę i moc, aby spełniać zadanie powierzone Mu przez Chrystusa. Sposób w jaki Jan Paweł II przystępował do sprawowania Najświętszych Tajemnic będzie zawsze dla nas wszystkich wzorem wiary i miłości do Jezusa Chrystusa obecnego w czasie celebracji liturgicznej.

Wspólna refleksja i modlitwa zakończyła się Eucharystią i życzeniami, abyśmy swoim sposobem celebrowania Mszy Świętej "mogli nawrócić więcej ludzi niż pięknymi słowami".

Wizyta w Katakumbach św. Kaliksta

Listopad to szczególny miesiąc pamięci o zmarłych. Niezwykłym miejscem modlitwy za zmarłych są katakumby, czyli starochrześcijańskie cmentarze rzymskie, które kilkunastu studentów, mieszkających w naszym Kolegium, odwiedziło dn. 17 listopada br. Przewodnikiem po Katakumbach św. Kaliksta był ks. prof. Marek Starowieyski, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił ciekawą historię tego miejsca, jak również wprowadził zwiedzających w atmosferę modlitwy i zamyślenia nad sensem chrześcijańskiej nadziei.

Katakumby św. Kaliksta to jedne z wielu chrześcijańskich cmentarzy, znajdujących się w Wiecznym Mieście. Swoją nazwę zawdzięczają pierwszemu zarządcy tej nekropolii – diakonowi Kalikstowi. Na kilku poziomach, pod powierzchnią ziemi, ciągną się ok. 20 km korytarze, wzdłuż których znajduje się blisko pół miliona grobów. Wśród nich najbardziej czcigodną jest Krypta Papieży, odnaleziona w II połowie XIX w. przez archeologa Giovanniego Battistę de Rossi, który katakumby nazwał "małym Watykanem". W pobliżu Krypty Papieży znajduje się również grób znanej świętej Męczennicy Cecylii, patronki śpiewu kościelnego.

Kolegiaści zakończyli wizytę w tej czcigodnej nekropolii uroczystą Mszą św. według formularza o Męczennikach, której przewodniczył ks. prof. M. Starowieyski. Podczas Eucharystii uczestnicy wspominali w Kanonie Rzymskim zastęp Czcigodnych pierwszych Męczenników chrześcijaństwa, modląc się w sposób szczególny za wyznawców Chrystusa, prześladowanych w naszych czasach.

Adwent 2011

W sobotni wieczór, 26 listopada, celebracją I Nieszporów rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu Adwent. Liturgii, na której zgromadzili się księża, siostry oraz bracia mieszkający w kolegium, przewodniczył ks. Dariusz Brzegowy. W procesji na wejście wniósł on relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które dzięki staraniom ks. rektora Taduesza Karkosza oraz ks. Bartosza Szoplika przekazano dla naszego rzymskiego domu. Jak podkreślił celebrans "święci i błogosławieni pomagają nam w owocnym przeżywaniu Adwentu", a zatem patronem tegorocznego czuwania na przyjście Pana jest dla nas bł. ks. Jerzy, który był dobrze przygotowany na spotkanie z Dawcą Życia w tajemnicy i łasce męczeństwa. Życzmy sobie nawzajem jak najlepszego zainwestowania w adwentowy czas, abyśmy "pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie" (Modlitwa z I Nieszporów I N. Adwentu).

Doktorat ks. Pawła Wołczańskiego

Nasze kolegium może poszczycić się kolejnym kolegiastą z tytułem doktora. A jest nim ksiądz Paweł Wołczański z diecezji legnickiej. Który 12 grudnia obronił na Papieskim Instytucie Duchowości "Teresianum", pracę doktorską zatytułowaną "Il valore salvifico della sofferenza secondo la testimonianza di San Raffaele Kalinowski (1835-1907).

Śmiało można powiedzieć, że było to wydarzenie, jedyne i niepowtarzalne w swoim rodzaju. I na pewno wielu osobom na zawsze pozostanie w pamięci. Obecna była bowiem liczna delegacja księży z diecezji legnickiej na czele z księdzem biskupem Stefanem Cichym. Byli także bliscy księdza Pawła, oraz proboszcz rodzinnej parafii. Wyjątkowość polegała także na tym, że obrona odbywała się przy… blasku świec. A wszystkiemu winna była poranna burza, która spowodowała, że w całej uczelni zabrakło prądu.

Mimo tak niesprzyjających warunków ks. Paweł z łatwością bronił swojej pracy. Wykazując się przy tym doskonałą znajomością materiału, który, co trzeba zaznaczyć, był bardzo obszerny. Obejmował bowiem nie tylko listy, czy konferencje św. Rafała Kalinowskiego, lecz także Dokumenty Kościoła mówiące na temat zbawczego wymiaru ludzkiego cierpienia.

Tak więc, ci którzy liczyli na to, że będę uczestniczyć w czymś niezwykłym, na pewno się nie zawiedli.

Wspólnota kolegiacka pragnie zatem pogratulować księdzu doktorowi Pawłowi Wołczańskiemu wytrwałości i uzyskanego tytułu, podziękować za wspólnie spędzony czas. A także życzyć, aby zdobyta przez Niego wiedza i umiejętności dobrze służyły Kościołowi Legnickiemu.

Wigilia w Kolegium i Boże Narodzenie 2011

15 grudnia w Papieskim Kolegium Polskim przeżywaliśmy tradycyjną wigilię. Po niej księża zaczynają rozjeżdżać się do parafii zarówno w Polsce jak i we Włoszech, gdzie podejmują świąteczną posługę duszpasterską. Polecamy się modlitwie, aby posługa ta była owocna, a wszystkim odwiedzających naszą stronę pragniemy złożyć życzenia:

Niech Nowonarodzony Jezus będzie dla każdego z nas MOCĄ - pośród wielu trudności, kiedy musimy wyrzekać się samych siebie; ŚWIATŁEM - na drogach codziennego życia, abyśmy potrafili uświęcać każde miejsce; rozjaśniać każdą ciemność, stawać się dziećmi Boga i w ten sposób innych prowadzić do Domu Ojca; POKOJEM - wśród licznych niepokojów, lęków, zwątpień. Niech Chrystus narodzi się w naszym życiu i niech świąteczny nastrój pokory, milczenia, ciepła, dobra, zachwytu, radości i miłości napełni cały nadchodzący Nowy Rok 2012.

Styczniowy dzień skupienia

26 stycznia, w liturgiczne wspomnienie Świętych Tytusa i Tymoteusza, nasza wspólnota przeżywała kolejny w swojej historii , a zarazem pierwszy w AD. 2012, dzień skupienia. Poprowadził go ks. Piotr Zygmunt. Kapłan mówił na temat sztuki i piękna. Zwrócił uwagę na fakt, że sztuka jest, po mistyce i sakramentach, jednym ze sposobów doświadczenia Boga, dając niemal fizyczną możliwość dotknięcia Tego, który jest niedotykalny. W dziełach wielkich artystów możemy dostrzec odblask i cień samego Boga. Uwrażliwiając nas na konieczność zauważania i kontemplowania piękna, rekolekcjonista przytoczył cenną myśl Soboru Watykańskiego II: "Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, żeby nie pogrążyć się w rozpaczy".

W duchu wdzięczności – tablica ku pamięci bpa A. Abramowicza

Liga Katolicka dla Religijnej Pomocy Kościołowi w Polsce to organizacja, która od wielu lat wspomaga nasze Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. W duchu wdzięczności za tę pomoc została ufundowana tablica ku pamięci śp. bpa Alfreda Abramowicza, który przez 35 lat był dyrektorem Ligii Katolickiej.

Uroczystości, która odbyła się dn. 13 lutego 2012 r., przewodniczył bp Andrzej Wypych, od 10 sierpnia 2011 r. biskup pomocniczy Archidiecezji Chicago, obecnie dyrektor Ligii Katolickiej. Najpierw Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej z udziałem księży studentów, sióstr i braci z naszego Kolegium. W czasie kazania przybliżył zgromadzonym postać biskupa Alfreda i jego niestrudzoną postawę w służbie Kościołowi w Polsce. Bp Wypych, który przez wiele lat wspomagał bpa Alfreda w jego pracy w Chicago, przypomniał rozmaite gesty dobroci i ofiarności swojego Pasterza. – Tablica, którą poświęcamy – mówił bp Andrzej – jest naszym podziękowaniem biskupowi Alfredowi, ale też tysiącom ludzi, bez których datków i życzliwości nie istniałaby Liga Katolicka ani dzieła, której dzięki niej trwają, m.in. Papieskie Kolegium Polskie i Papieski Instytut Polski w Rzymie oraz Polskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paryżu. Po Mszy św. ks. bp Wypych pobłogosławił tablicę pamiątkową ku pamięci bpa Alfreda.

Liga Katolicka powstała podczas pierwszego zjazdu duchowieństwa polskiego, który odbył się w Buffalo w USA w dn. 18 i 19 maja 1943 r. Organizacja ta w latach wojny, jak również w okresie dyktatury komunistycznej, śpieszyła z pomocą materialną Polsce, wspierała odbudowę kościołów oraz pomagała w zaopatrywaniu parafii w naczynia, szaty i księgi liturgiczne. Bp Alfred Leo Abramowicz urodził się w 1919 r. w Chicago, w 1943 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie był proboszczem oraz dyrektorem wykonawczym Ligii w latach 1960-1995. W latach 1968-1995 posługiwał jako biskup pomocniczy archidiecezji Chicago. Zmarł 12 września 1999 r.

Lutowy dzień skupienia

23. lutego przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Tym razem naszym przewodnikiem był o. Andrzej Wodka CSsR , który treść naszego skupienia oparł na Orędziu Papieża Benedykta na Wielki Post, którego myślą przewodnią były słowa z Listu do Hebrajczyków: «Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków». W ten sposób nasz duchowy przewodnik chciał nas sprowokować do miłości. Przybliżając nam znaczenie tej prowokacji, przemierzał z nami stronice Ewangelii św. Marka. W niej bowiem sam Jezus stawia uczniów wobec sytuacji, w których jedynym rozwiązaniem było, aby wznieść się ponad siebie okazując miłość wobec potrzebującego. Właśnie ta miłość bliźniego powinna być duszą naszych wielkopostnych ćwiczeń.

Rekolekcje wiekopostne

W dniach 7 - 11 marca przeżywaliśmy w kolegiackiej wspólnocie rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. dr Dariusz Drążek, postulator na etapie rzymskim procesu beatyfikacyjnego II Grupy Męczenników z okresu II wojny światowej i zarazem mieszkaniec Kolegium.

Rozważania dotyczyły jednych z podstawowych wymiarów egzystencji i duchowości kapłańskiej, do jakich należy zaliczyć przyjecie daru Bożego słowa, słuchanie go i głoszenie innym, dar życia poświęconego Bogu i służbie ludziom, a także dar Bożego miłosierdzia, przyjęty i doświadczany przez kapłana, a dzięki jego posłudze udzielany drugiemu człowiekowi. Zagadnienia te, inspirowane czytaniami mszalnymi kolejnych dni rekolekcji, były bogato ilustrowane przykładami zaczerpniętymi z życia i dzieł Ojców Kościoła, a także bł. Jana Pawła II.

Czas rekolekcyjnych refleksji, obok wspólnej modlitwy brewiarzowej, był również okazją do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania.

Doktorat ks. Sebastiana Wieczorka

Prawo kanoniczne zawsze stanowiło ważny element misji Kościoła realizowanej w świecie. Wydaje się, iż czasy obecne, tworzące swoisty "jarmark" różnorodnych idei i poglądów, stają się w dwójnasób wymagające w kontekście ukazywania prawdy, jednej i trwałej. W tym też świetle należy czytać studia prawno-kanoniczne: tak też przyjęty został pomyślnie ukończony etap studiów specjalistycznych ks. Sebastiana Wieczorka, zwieńczony tezą doktorską "Il fedele chierico e consacrato di fronte al precetto della confessione annuale secondo il CIC dell’83" (27 marca 2012, Pontificia Universitas Lateranensis: Institutum Utriusque Iuris). Przedstawiony przez Księdza Doktora wywód na temat znaczenia sakramentu pokuty i pojednania w toku formacji i życiu osób duchownych, jednoznacznie wskazuje na szerszy, aniżeli tylko jurydyczny charakter wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego, ale także (i przede wszystkim) ich aplikację teologiczną – duchową i pastoralną. Wdzięczni za naukową inspirację – życzymy Księdzu Doktorowi wielu trwałych owoców na drodze czekających obowiązków realizowanych w diecezji kieleckiej.

Kwietniowy dzień skupienia

O tym jak ważną rolę odgrywa modlitwa w życiu każdego człowieka nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Ojciec Wojciech Morawski OP – którym był przewodnikiem podczas trwającego w naszym domu dnia skupienia, przypominał nam o sensie naszego kapłańskiego bycia w świecie. Potrzebni bowiem jesteśmy jako działacze, organizatorzy, świetni mówcy, czy intelektualiści. Przede wszystkim jednak mamy się modlić. I to modlić się nie byle jak, tuzinkowo, bez wyrazu. Mamy się modlić modlitwą wielką. I właśnie do takiej wielkiej modlitwy codziennie dorastać i dojrzewać, wciąż się jej ucząc. Każdego dnia prośmy więc, jak Apostołowie, "Panie, naucz nas się modlić".

Doktorat ks. Juliana Głowackiego

Dzień 11 maja 2012 wpisuje się w historyczną kartę naszego Kolegium i jednocześnie niesie radość całej wspólnocie z nowego doktora Świętej Liturgii - Ks. Juliana Głowackiego. Praca naukowa na temat liturgii Niedzieli Palmowej: La commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme e la benedizione dei rami attraverso le fonti liturgiche del rito romano: studio storico - liturgico - teologico, napisana pod kierunkiem Rektora Pontificio Ateneo Liturgico Sant’Anselmo – prof. Juana Javiera Floresa Arcasa O.S.B., wpisuje się wielką literą w bogactwo historyczno – teologiczne liturgiki, zwłaszcza w dziedzictwo tego momentu roku liturgicznego, w którym szczególnie podkreślamy jego paschalny wymiar. Kierując się wieloletnią tradycją Uczelni – "ad fontes", Ksiądz Doktor przedstawił panoramę celebracji Niedzieli rozpoczynającej Wielki Tydzień na przestrzeni dwudziestu wieków historii Kościoła katolickiego, szczególnie w bogatej tradycji liturgii rzymskiej.

Powagę samej obrony, której przewodniczył Preside Fakultetu Liturgicznego prof. Ephrem Carr O.S.B., a cenzorami byli prof. Paul Gunter O.S.B. i prof. Stefano Parenti, uświetnił swoją obecnością J.E. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Kapłani oraz przyjaciele i koledzy Księdza Doktora z Papieskiego Instytutu Polskiego oraz naszego Kolegium.

Jako wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, przede wszystkim cieszymy się wraz z Ks. dr Julianem i życzymy Mu błogosławieństwa Bożego na drodze dla niego przygotowanej, zwłaszcza w pracy dydaktyczno – pastoralnej.

Majowy dzień skupienia

We wtorek, 22 maja 2012 roku, we wspólnocie kolegiackiej przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Tradycją naszego domu stało się już, że pod koniec roku akademickiego zapraszamy jednego z profesorów włoskojęzycznych. Tym razem gościł wśród nas, już po raz drugi, Ojciec Ildebrando Scicolone OSB, wykładowca Papieskiego Instytutu Liturgicznego Sant’Anselmo w Rzymie. W nawiązaniu do rozpoczynającego się niedługo Roku Wiary, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI, nasz duchowy przewodnik zachęcał nas, aby na nowo uwierzyć w Chrystusa i Go rozpoznać. Żywa wiara jest bowiem zdolna przetrwać wszystko, ale wymaga zaufania; a bezgranicznie zaufać możemy tylko Bogu, który nas zna i nas powołał. Gdy przyjmujemy Ciało Pana i pijemy z "tego" kielicha, nieustannie wypowiadamy swoje "tak". Tym "tak" jest zawsze krótka aklamacja "Amen", co oznacza zgadzam się, akceptuję, potwierdzam, jestem gotowy… To sprawowanej liturgii urzeczywistnia się bowiem "tu i teraz" raz dokonane misterium Chrystusa, który się narodził, umarł i zmartwychwstał. I dlatego nie da się w żaden sposób oddzielić wiary od sprawowanej tajemnicy. To dzięki liturgii czujemy, że Pan jest blisko i jeśli ponadto ją żyjemy, nasza wiara się umacnia, przynosi błogosławione owoce i pozwala nam ufać.

Zakończenie roku akademickiego

W środę 6 czerwca podczas wieczornej Eucharystii, dziękowaliśmy Boga za dar kapłaństwa i kończący się rok akademicki. Wspólnej Mszy świętej, podczas której szczególną modlitwą otaczaliśmy opuszczających nas w tym roku kolegiastów, przewodniczył ks. Adam Kurasz z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W wygłoszonej homilii, przypomniał on na czym polega prawdziwe szczęście chrześcijanina, a zwłaszcza osób powołanych do służby w Kościele. Kaznodzieja wyjaśniał, że to nie zdrowie czy troska o dobra materialne są gwarancją autentycznego szczęścia człowieka, lecz wierność bożemu powołaniu i jego realizacja w życiu codziennym.

Wszystkim księżom opuszczającym w tym roku kolegiacką wspólnotę, dziękujemy za wspólnie spędzony czas i wszelkie dobro. Niech boże błogosławieństwo towarzyszy Wam we wszelkich zadaniach, które stawia przed Wami Kościół.