logotype

Pożegnanie s. Jolanty

Podczas poniedziałkowej porannej mszy św. wspólnota kolegiacka pożegnała s. Jolantę Tylicką Sł.M.

Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Karkosz. Po czterech latach posługi w naszym domu siostra zostaje przeniesiona na kolejną placówkę. Co prawda nie odchodzi daleko, gdyż od 1 października br. obejmuje posługę w drugim polskim domu w Rzymie, a mianowicie w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym.

S. Jolanta w kolegium przede wszystkim opiekowała się kolegiacką biblioteką oraz pokojami gościnnymi. Za jej pomoc, dobre serce, uśmiech i zawsze życzliwe słowo serdecznie dziękujemy i życzymy wielu łask Bożych oraz błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze.

Nowi kolegiaści

Z nowym rokiem akademickim swoje studia w Rzymie rozpoczynają bądź kontynuują nowi kolegiaści. Grono księży mieszkających w naszym domu zwiększyła się o dziewięciu studentów:

1. Ks. Paweł Baran, Archidiecezja Krakowska, Teologia liturgii – Pontificia Università della Santa Croce,

2. Ks. Stefan Bernat, Archidiecezja Warszawska, Patrologia – Istituto Patristico Augustinianum,

3. Ks. Łukasz Czaniecki, Diecezja Świdnicka, Nauki biblijne – Pontificio Istituto Biblico,

4. Ks. Sebastian Kondzior, Archidiecezja Białostocka, Teologia moralna – Accademia Alfonsiana,

5. Ks. Wojciech Mikulski, Archidiecezja Łódzka, Teologia dogmatyczna – Pontificia Università Gregoriana,

6. Ks. Artur Pęksa, Diecezja Sosnowiecka, Teologia małżeństwa i rodziny – Istituto di Giovanni Paolo II,

7. Ks. Damian Szewczyk, Archidiecezja Lubelska, Teologia pastoralna młodzieży - Università Pontificia Salesiana,

8. Ks. Piotr Warsiński, Diecezja Pelplińska, Teologia duchowości - Pontificia Università Gregoriana,

9. Ks. Bartosz Wąsat, Diecezja Kielecka, Komunikacja społeczna - Pontificia Università della Santa Croce.

Nowym kolegiastom życzymy owocnej pracy i Bożego błogosławieństwa!

Wybory seniora i wiceseniora

Co roku na początku października wspólnota kolegiacka dokonuje wyboru swojego przedstawiciela czyli seniora i jego zastępcy (wiceseniora). W poniedziałek 21 października po obiedzie dokonały się elekcje. W drugiej turze głosowania nowym seniorem został wybrany ks. Janusz Bartczak, który w ubiegłym roku pełnił funkcję wiceseniora. W wyborach na jego zastępcę, również w drugiej turze wybrano ks. Jacka Sosnowskiego.

Swoje funkcje nowi seniorzy zaczną pełnić od tzw. wieczoru seniorskiego przez cały rok akademicki. Księdzu Januszowi i ks. Jackowi życzymy wytrwałości, pomysłowości i owocnej współpracy zarówno z bracią kolegiacką jak i z księdzem rektorem.

Święto patronalne Papieskiego Kolegium Polskiego

Choć już prawie od miesiąca trwa rok akademicki, to oficjalne rozpoczęcie kolejnego roku naukowego i formacyjnego wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie przeżywała w łączności z liturgicznymi wspomnieniami dwóch wielkich Polaków: św. Jana Kantego, patrona naszego domu, i bł. Jana Pawła II, najsłynniejszego kolegiasty. Kolejną okazją do świętowania były imieniny ks. Rektora Tadeusza Karkosza, a także 50-lecie kapłaństwa ks. kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, który przewodniczył naszemu świętowaniu.

Ten szczególny czas rozpoczęliśmy wieczorem 23 października o godz. 18.00 wspólną modlitwą. Na Eucharystii zgromadzili się licznie kolegiaści, kapłani posługujący w Rzymie, a także zaproszeni goście, m.in: ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia oraz nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, pan Piotr Nowina-Konopka wraz z małżonką. W homilii, ks. kard. Zenon Grocholewski wskazał, że kapłani studiujący w Rzymie, wypełniając swoje zadanie, realizują powołanie do głoszenia Ewangelii, ponieważ poprzez studia mają przygotować się do jeszcze owocniejszej służby Chrystusowi i Kościołowi. Nie studiują dla siebie, lecz dla innych. Zastanawiając się nad wspólnym mianownikiem naszej uroczystości, na którą składały się przecież rożne okoliczności i okazje, ks. kardynał wskazał na wiarę. To ona była siłą, dzięki której życie św. Jana Kantego czy bł. Jana Pawła było tak owocne. Wiara jest tą siłą także dla każdego z nas, tym bardziej dla kapłanów, którzy tę wiarę mają dalej przekazywać. Wiara była również tą siłą, która sprawiła, że pogański Rzym cesarzy przekształcił się w Rzym chrześcijański zbudowany na Piotrze i jego następcach. Wreszcie, to wiara pozwoliła św. Piotrowi stać się opoką, na której Chrystus Pan zbudował swój Kościół. Dlatego z radością możemy kroczyć przez życie, ponieważ "zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara" (1 J 5,4).

Po Mszy świętej udaliśmy się do refektarza, gdzie w radości mogliśmy spędzić czas i wspólnie świętować. Pod koniec uroczystości, ks. Janusz Bartczak, nowy senior kolegium, złożył życzenia ks. kardynałowi Zenonowi z racji jego jubileuszu. Ks. kardynał dziękując za zaproszenie i życzenia podzielił się także krótkim świadectwem swojego życia, w którym starał się kierować słowami z ewangelii św. Jana: "On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać" (J 3,30). Niech te słowa będą również dla każdego z nas drogowskazem na kolejny rok akademicki. Niech Chrystus wzrasta w każdym z nas.

Listopadowy dzień skupienia

W nietypowej atmosferze wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego 20 listopada br. przeżywała dzień skupienia, który poprowadził dla nas o. dr Polikarp Nowak ze Zgromadzenia Braci Mniejszych. Z powodu awarii prądu panowały egipskie ciemności, które jednak stworzyły nadzwyczajny klimat do prawdziwego "wyjścia" z niewoli codzienności i oddania się modlitwie i kontemplacji.

W konferencji O. Polikarp wskazał na najpiękniejszy przymiot Boga - Miłosierdzie. Wychodząc od Pisma Świętego, które jest wręcz utkane niezgłębioną nicią Miłosierdzia, oraz własnego doświadczenia życiowego i duszpasterskiego, wskazał na potrzebę dzielenia się Miłosierdziem: "Niech będzie w naszym życiu nadmiar Miłosierdzia, aniżeli miałoby go zabraknąć" - wołał ojciec rekolekcjonista. Podczas homilii, odwołującej się do czytań mszalnych, ojciec przestrzegał studentów przed duchowym lenistwem i zachęcał do dobrego wykorzystania czasu studiów, darowanego nam przez Boga. Ukazał również wartość i rolę kobiety w przekazywaniu wiary chrześcijańskiej oraz potrzebę wspierania kobiet w ich duchowym rozwoju.

Pomimo braku światła, ten czas skupienia, zatrzymania i refleksji był dla kolegiastów okazją do wpatrywania się w głąb samego siebie oraz kontemplacji Światłości tego świata, którą jest Jezus Chrystus, cel naszego życia, studiów i pracy.

Rocznica założenia Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

W poniedziałek 25 listopada br. świętowaliśmy w Kolegium 90 rocznicę założenia Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Nikt z kolegiastów nie wyobraża sobie życia i studiów w Rzymie bez obecności tych często niezauważonych osób. Dzięki posłudze braci zakonnych możemy czuć się w kolegium jak w domu. Rocznica założenia zgromadzenia była więc okazją do modlitwy w intencji braci, a także czasem dziękczynienia za ich posługę.

Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Karkosz. Na początku Mszy świętej ks. Rektor wskazał, że nasza modlitwa szczególnie pragnie dotknąć tych, którzy pracują w naszym Kolegium - br. Łukasza Wesołowskiego i br. Piotra Błaszczyka. Podczas Mszy świętej prosiliśmy także o nowe powołania do zgromadzenia. Po odczytaniu Ewangelii mogliśmy usłyszeć krótką historię zgromadzenia, które powstało staraniem br. Stanisława Kubiaka w 1923 roku, a zostało zatwierdzone przez prymasa odrodzonej Rzeczypospolitej ks. kard. Edmunda Dalbora. Po Komunii świętej ks. Rektor podziękował braciom za ich trud i poświęcenie oraz życzył, by zawsze ufali Panu Bogu tak jak ewangeliczna wdowa, która całe swoje życie powierzyła w ręce Ojca. Nasze świętowanie zakończyliśmy uroczystym obiadem.

Z całego serca dziękujemy bratu Łukaszowi i bratu Piotrowi za ich powołanie i posługę, którą wypełniają wobec nas w duchu słów zaczerpniętych z Ewangelii: "Nie przyszedłem, żeby mi służono, lecz żebym służył". Nie jest to często łatwa służba, więc tym bardziej należą się im słowa wdzięczności i uznania. Z naszej strony możemy obiecać im modlitwę oraz dobre, przyjacielskie relacje. Bóg zapłać bracia!

Wizyta kolegiastów w Katakumbach św. Kaliksta

Nie tak dawno temu obchodziliśmy święto Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazwane przez wielowiekową tradycję chrześcijańską Zaduszkami. Tradycyjnie tego dnia każdy, kto pojawił się na Mszy św. miał niepowtarzalną okazję nawiedzenia cmentarzy, na których spoczywają ciała bliskich osób. Jakie motywy kierują człowiekiem, który tam się udaje? Czyżby była to wiara, czy też wystawienie jak najpiękniejszych chryzantem czy też zapalenia jak największej ilości zniczy? Czy to ma konstytuować naszą wiarę? Krótko kwitując powinność chrześcijańska spełniona, tradycja wielopokoleniowa zaliczona, a wiary tyle ile w łyżce wody i na tym kończy się czas nawiedzania cmentarzy. A czego chce od nas Kościół? Z pewnością nie pięknych kwiatów i wystawnych zniczy, lecz myślę, że chodzi o coś znacznie ważniejszego. Pamięć o naszych przodkach, o korzeniach naszej wiary jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa, ponieważ sławi wielkich wojów toczących bitwy o wolność wyznawanej wiary, przypomina o tych, którzy umarli z Chrystusem i czekają na Zmartwychwstanie ciał. Tego czasu nie można wymazać z historii. Warto o tym mówić, pielęgnować i włączać się w dzieła, które przypominają owe wydarzenia. Dlatego w dniu 25.11.2013r. Kolegiaści wraz z ks. prof. Markiem Starowieyskim udali się do rzymskich Katakumb w celu dziękczynienia Bogu za świadectwa wielu chrześcijan, którzy spoczywają na owym cmentarzysku stanowiąc jednocześnie przykład autentyczności i historyczności wiary w Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. W tak wymownym miejscu została odprawiona również Eucharystia, podczas której ks. prof. wygłosił krótką, lecz jakże bogatą w przesłanie homilię, w której przywoływał mężne postawy męczenników, których wzór życia winien być nam przykładem do naśladowania.

Rozpoczęcie Adwentu

Uroczyste nieszpory celebrowane w sobotni wieczór 30 listopada rozpoczęły czas przygotowania na przyjście Chrystusa Pana w tajemnicy Jego Narodzenia. Nabożeństwo rozpoczęło poświęcenie adwentowego wieńca, którego dokonał przewodniczący naszej modlitwie ks. Łukasz Jastrzębski (arch. przemyska). Na modlitwie zgromadzili się kapłani mieszkający w kolegium

i siostry zakonne. Kontemplując śpiewane psalmy, zdaliśmy sobie sprawę

z tego, że jesteśmy pielgrzymami podążającymi do Domu Ojca na ostateczne spotkanie z Panem. Wierzymy, że będzie to najpiękniejsze spotkanie naszego życia, ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że czas oczekiwania jest potrzebny, by ściślej jednoczyć się z Chrystusem każdego dnia i radować się Jego Narodzeniem podczas najbliższych świąt. Niech rozpoczęty czas oczekiwania będzie dla nas wszystkich czasem łaski, przebudzenia i odkrycia na nowo swojego powołania.

Adwentowy dzień skupienia

Adwent jest czasem porządkowania swojego wnętrza, próbą otwarcia na przyjście Jezusa tych miejsc serca, które ciągle pozostają w ciemności. Okazją do takiego wyjścia poza świat własnego egoizmu stał się dla wspólnoty kolegiackiej adwentowy dzień skupienia, który przeprowadził ks. prałat Arkadiusz Nocoń.

Konferencjonista w pierwszym słowie skupił swoją refleksję wokół braterskich relacji kapłańskich. – Potrzebna jest nam kapłańska wspólnota, potrzebna jest solidarność – przekonywał zgromadzonych w kolegiackiej kaplicy. Zauważył także, iż dzisiejszy świat ulega atomizacji, ludzi coraz częściej uciekają od siebie, widząc w drugim człowieku zagrożenie. Jako kapłani jesteśmy wezwani do budowania relacji.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu i kolacji sprawowaliśmy Mszę św. W kazaniu ks. Arkadiusz przypomniał nam postać św. Franciszka Ksawerego, wielkiego misjonarza, patrona dzisiejszego dnia. Podkreślał, że bez zaangażowania misyjnego Kościół obumiera. Tylko odważne głoszenie prawdy o zbawieniu w Jezusie może obronić wartość wyznawanej przez nas wiary.

Wigilia kolegiacka

Wigilia jest jednym z najważniejszych wieczorów w wielu polskich rodzinach, kiedy wszyscy domownicy zasiadają do wspólnej, tradycyjnej wieczerzy, łamią się opłatkiem, śpiewają kolędy i kultywują inne polskie zwyczaje. Wielu księży studentów w najbliższych dniach opuści kolegium, aby Święta Bożego Narodzenia spędzić w Polsce lub wspomóc w posłudze duszpasterskiej włoskich proboszczów. Zanim się to jednak stanie, wszyscy kolegiaści w świątecznej atmosferze zasiadają do tradycyjnej, nieco przyspieszonej wigilii. W tym roku uroczystości rozpoczęła wykonana dosyć awangardowo kolęda Wśród nocnej ciszy przez zawiązaną specjalnie na tą okazję grupę artystyczno-wokalną złożoną z niektórych kolegiastów. Następnie miało miejsce odczytanie fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza i opisu narodzenia Jezusa z Martyrologium Romanum. Modlitwę poprowadził i jako pierwszy głos zabrał rektor kolegium ks. prał. dr Tadeusz Karkosz. Składając życzenia przypomniał, że każdy z nas został przez Boga obdarowany powołaniem, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie świętości. Każdy realizuje to powołanie spełniając własną misję: jako ksiądz, jako osoba konsekrowana czy jako świecki. Ksiądz rektor pobłogosławił również opłatki. Swoje życzenia do wspólnoty księży, braci i sióstr zakonnych mieszkających w kolegium skierował również jego senior ks. Janusz Bartczak. Życzył wszystkim, aby potrafili otwierać serca na przychodzącego Pana i na tych, którzy stają na naszej drodze. Po życzeniach był czas na indywidualne łamanie się opłatkiem, wspólną wieczerzę oraz śpiewanie kolęd i pastorałek do późnych godzin nocnych.

Doktorat ks. Karola Litawy

Pierwsza obrona pracy doktorskiej w roku akademickim 2013/2014 miała miejsce 17 grudnia 2013 r. w sali senackiej Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie.

W tym dniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Karola Litawy (archidiecezja łódzka), co było uroczystym zwieńczeniem jego rzymskich studiów.

Dysertacja zatytułowana I riti propri del Papa celebrati nella Cappella privata durante la Settimana Santa nei secoli XII e XIII (tłum.: Ryty własne papieża celebrowane w kaplicy prywatnej podczas Wielkiego Tygodnia w XII i XIII wieku), powstała pod kierunkiem o. prof. Cassiana Folsoma OSB. Recenzentami pracy byli ks. prof. Maurizio Barba oraz o. prof. Paul Gunter OSB.

Autor, posługując się w swojej pracy metodą krytyczno-historyczną ukazał genezę, przebieg i znaczenie teologiczne poszczególnych obrzędów obecnych w liturgii papieskiej Wielkiego Tygodnia celebrowanych w wiekach XII i XIII.

Wśród zaproszonych gości obecnych na publicznej obronie doktoratu nie zabrakło rodziny, przyjaciół, kolegiastów, a także innych kapłanów m.in. abp Piero Marini (były ceremoniarz papieski i profesor Sant’Anselmo), abp Konrada Krajewskiego (jałmużnik papieski), bp Ireneusza Pękalskiego (biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej), ks. prał. Krzysztofa Nykiela (regens Penitencjarii Apostolskiej). Swój list gratulacyjny wystosował metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski.

Radość świętowania miała swoje przedłużenie w czasie uroczystej kolacji w Kolegium, na której obecni byli zaproszeni goście.

Gratulując Ks. Karolowi uzyskania tytułu doktora świętej liturgii serdecznie dziękujemy za pobyt w naszej wspólnocie, a także życzymy Bożego błogosławieństwa w realizacji zadań powierzonych mu w archidiecezji.

Praca doktorska w bibliografii Alcuinus.org: przejdź.

Fotografie udostępnione przez ks. dr. Karola Litawę oraz wykonane przez ks. Jana Wojciechowskiego

Styczniowy dzień skupienia

Nowy rok 2014 mieszkańcy Papieskiego Kolegium Polskiego rozpoczęli od chwil skupienia i refleksji. Przewodnikiem na drogach naszych rozmyślań był ks. Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki Wiary i kapłan diecezji radomskiej. Razem pochyliliśmy się nad powołaniem do świętości. W ciekawy i ujmujący sposób przeszliśmy niezwykłą drogę różnych płaszczyzn kapłańskiego życia, w których realizuje się owo najwyższe powołanie.

Ks. Albert nazwał te refleksje swoistym "Tryptykiem rzymskim", opierając je na dwóch fragmentach Słowa Bożego, które każdy kolegiasta mógł szczególnie odnieść do siebie: "Wszystkim przebywającym w Rzymie, przez Boga umiłowanym, powołanym i świętym, niech będzie łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa." (Rz 1,7); "Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie»" (Dz 23,11).

Ks. Warso wskazywał, że miejscem naszego wzrastania stała się ta stolica świata - tu jest miejsce naszej walki o świętość i miejsce uczenia się jeszcze owocniejszej służby Kościołowi. W homilii kapłan wzywał nas do bycia artystami wiary. Opierając się na biblijnym tekście "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha." (1 Sm 3,9), i na świadectwie życia oraz męczeństwa polskich kapłanów z czasów II Wojny Światowej, kapłan ukazał nam piękno kapłańskiego powołania i życia z Chrystusem dla drugiego człowieka. Wzywał nas do ponownego zachwytu nad darem i tajemnicą Bożego wezwania. Z pewnością to interesujące i pełne erudycji ujęcie powołania do kapłaństwa w kontekście zdobywania świętości wyda owoce w życiu naszego Kolegium.

Wizyta biskupów polskich w kolegium przy okazji Ad limina

W dniach od 1 do 8 lutego br. miała miejsce wizyta ad limina Apostolorum polskich biskupów w Rzymie. Zwyczajowo obecność biskupów w Wiecznym Mieście przewidziana jest mocą prawa co pięć lat, jednak z racji zmiany na urzędzie papieskim ostatnia tego typu wizyta odbyła się 8 lat temu. W czasie ad limina omawiane są w Stolicy Apostolskiej i jej urzędach najważniejsze zagadnienia dotyczące diecezji i Kościoła w kraju, m.in. na podstawie sprawozdań przesłanych wcześniej przez biskupów. Z pewnością do najważniejszych spotkań należą bezpośrednie wizyty u Ojca Świętego, które mają charakter bardzo osobisty.

Nasze Kolegium aktywnie włączyło się w przebieg wizyty ad limina Apostolorum. Gościliśmy w naszym domu księży biskupów z trzech diecezji: archidiecezja łódzka (abp Marek Jędraszewski), diecezja legnicka (bp Stefan Cichy, bp Marek Mendyk), diecezja włocławska (bp Wiesław Mering, bp Stanisław Gębicki).

Księża studenci przygotowali asystę i oprawę liturgiczną w czasie Mszy Św. sprawowanych w rzymskich bazylikach. W Bazylice Św. Jana na Lateranie (5 II) uroczysta eucharystia celebrowana była przez abpa Józefa Michalika – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Bazylice Św. Pawła za murami (7 II) celebracji przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w naszym Kolegium była uroczysta kolacja dla wszystkich hierarchów kościelnych obecnych w czasie wizyty ad limina Apostolorum. Obecnością zaszczycili nas kardynałowie, arcybiskupi, biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy oraz zaproszeni goście.

Wizyta ad limina Apostolorum wpisuje się, już kolejny raz, w historię naszego Kolegium jako ważne i ubogacające doświadczenie urzeczywistniania się kościoła partykularnego w kościele powszechnym.

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 12-16 marca br. wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie przeżywała czas wielkopostnych rekolekcji. Poprowadził je dla nas ks. dr Grzegorz Strzelczyk, kapłan archidiecezji katowickiej i sekretarz synodu tej diecezji, a także były mieszkaniec naszego domu. Przez kilka dni mogliśmy konfrontować swoje życie kapłańsko-studenckie w kontekście zaproponowanego przez ks. Grzegorza tematu: Studia specjalistyczne a miejsce prezbitera w Kościele. Powołanie?

Okazuje się, że zadania, przed którymi staną obecni studenci, będą różnorakie. Większość obecnych kolegiastów będzie w pewien sposób uczestniczyć we władzy swojego biskupa, wykładać na wydziałach teologicznych i w seminariach lub podejmować inne odpowiedzialne funkcje w swoich diecezjach. Przyszłe zadania zobowiązują nas do potraktowania studiów jako dobrej możliwości przygotowania się do nich. Jako przyszli teolodzy musimy być przygotowani na pewną życiową niestabilność i pogodzić się z niepewnością jutra. W tym wszystkim jednak warto odkrywać działanie samego Ducha Świętego, który pragnie posyłać nas na różnego rodzaju "krańce świata" i zaufać Bożej Opatrzności.

Czas słuchania pozwolił nam zrozumieć, że pomimo "trudów i przeciwności" (por. 2 Tm 1, 8b), bycie teologiem w Kościele jest pięknym powołaniem w powołaniu

i warto walczyć, a nawet tracić życie i zdrowie dla Ewangelii i Chrystusa. Rekolekcje były więc dla nas takim nowym oddechem, który Duch Święty tchnął w nasze studenckie płuca - był to czas rozmyślania nad swoim powołaniem, czas modlitwy, czas pojednania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski. Dziękujemy również ks. Grzegorzowi, którego konferencje, modlitwa, post oraz braterska postawa, pozwoliły na owocne przeżycie naszego przygotowania do radości Wielkanocy.

Wspólnota Żywego Różańca

Podczas rekolekcji wielkopostnych w Papieskim Kolegium Polskim zawiązała się Wspólnota Żywego Różańca. W czwartek wieczorem 13 marca kilkunastu kolegiastów, siostry i bracia zakonni postanowili codziennie, aż do 13 października tego roku, odmawiać jedną dziesiątkę różańca w intencji nowej wspólnoty modlitewnej oraz w intencji wszystkich mieszkańców naszego domu. Cieszy fakt, że propozycja spotkała się z szerokim zainteresowaniem. W ten sposób wspólnota codziennie rozważy wszystkie tajemnice różańca i modlitewnie "zabezpieczy" naszą kolegiacką wspólnotę. Wspólnota ma spotykać się co miesiąc na krótkiej modlitwie, połączonej ze zmianą tajemnic. Ponadto w pierwszą sobotę miesiąca będzie przygotowywać Eucharystię ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Poprzez naszą modlitwę różańcową pragniemy być wierni wskazaniom bł. Jana Pawła II, dostojnego mieszkańca naszego kolegium, dla którego rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi, było jedną z najważniejszych praktyk, które podejmował przez prawie całe swoje życie.

Obrona doktoratu ks. Dariusza Brzegowego

W czwartkowe popołudnie, 20 marca, na wydziale prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża miała miejsce obrona pracy doktorskiej ks. Dariusza Brzegowego, kapłana i pracownika Sądu biskupiego diecezji tarnowskiej, byłego mieszkańca kolegium. Rozprawa doktorska zatytułowana «Le irregolarità “ex delicto" a ricevere ed esercitare gli ordini: profili storici e normativa vigente» powstała pod kierunkiem ks. prof. Davide Cito. Ks. Dariusz przedstawił historię kształtowania się praktyki prawnej dotyczącej nieprawidłowości i innych przeszkód do przyjęcia święceń, jak również obecny stan prawny w tej materii. Do godziwego przyjęcia święceń kandydat powinien spełnić nałożone przez prawo Kościoła wymagania, co wynika, m. in., z godności przyjmowanego sakramentu. Święcenia nie są więc subiektywnym prawem, którego można się domagać wobec Kościoła. Prawo wymaga, aby kandydat cieszył się należytą wolnością, mentalną i wolitywną, od zachowań lub praktyk uchybiających stanowi kapłańskiemu. Nie może godziwie przyjąć święceń kandydat związany przeszkodami stałymi – nieprawidłowościami lub przeszkodami zwykłymi. Od nieprawidłowości może uwolnić jedynie dyspensa Stolicy Apostolskiej. Do nieprawidłowości Kościół zalicza: chorobę psychiczną; stan apostazji, herezji lub schizmy kandydata; usiłowanie zawarcia małżeństwa, nawet tylko cywilnego; popełnienie zabójstwa lub spędzenie płodu, okaleczenie siebie lub innej osoby, nieprawne wykonywanie czynności święceń. Z kolei przeszkodami są: stan małżeński, sprawowanie urzędu lub zarządu zakazanego duchownym oraz stan nieutwierdzenia w wierze w przypadku neofitów. Na koniec dyskusji nad tematem miało miejsce wyznanie wiary złożone przez nowego doktora, a miłym przedłużeniem zmagań uniwersyteckich stała się wieczorna, uroczysta kolacja w gronie kolegiackim. W obronie doktoratu ks. Dariusza uczestniczyli jego najbliżsi: Rodzice, brat, rodzina, zaproszeni kapłani: ks. abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ks. dr Władysław Kostrzewa – wikariusz sądowy diecezji tarnowskiej, ks. prał. Tadeusz Karkosz – rektor kolegium i inni księża posługujący w Wiecznym Mieście. Ks. Dariuszowi dziękujemy za lata wspólnego mieszkania pod jednym dachem, za świadectwo życia kapłańskiego i braterską postawę. Życzymy Bożego prowadzenia pośród nowych wyzwań w Kościele tarnowskim.

Wyjazd na Sycylię

W dniach 9 – 11 maja grupa Kolegiastów udała się na coroczną "majówkę". Tym razem byliśmy na Sycylii, a dokładnie w Palermo. Niesamowita i urzekająca atmosfera tego miejsca, piękna pogoda, jak również dopisujące nam humory sprawiły, iż ten wyjazd był nie tylko okazją do zwiedzania, ale również do odpoczynku, przed czekającą nas sesją egzaminacyjną. Oprócz zabytków samego Palermo, takich jak XII wieczna Katedra, Catacombe dei Cappuccini czy Palazzo dei Normanni ze słynną Cappella Palatina, mogliśmy zobaczyć zapierające dech w piersi mozaiki bazyliki w Monreale, oraz malowniczo położone miasteczko Erice oraz ruiny miasta Segesta. Ten wspólnie spędzony czas ubogacony był modlitwą w przepięknych kościołach, między innymi w Santuario di Maria Santissima Annunziata w Trapani. Nie zabrakło też innych doświadczeń, szczególnie tych związanych z przepyszną sycylijską kuchnią, którą wszystkim polecamy.

Piłka nożna w Kolegium

Dział aktualności na naszej stronie internetowej pozostałby nieubłaganie niekompletny, przerażająco wybrakowany i niepokojąco niepełny, gdyby zabrakło w nim relacji ze zdarzenia, które rozpalało wyobraźnie niemalże wszystkich kolegiastów i personelu domu przez długie miesiące zaciętych i emocjonujących bojów. Chodzi naturalnie o zmagania piłkarskie, które rozgrywały się pod szyldem Uniwersytetu Laterańskiego. Ten rok był wyjątkowym, z wielu powodów, w bogatej 27-letniej tradycji turnieju. Po długiej przerwie nasze kolegium wzięło udział w rozgrywkach, wprowadzając od samego początku nową jakość sportowych zmagań. Tylko wrodzona skromność nie pozwala autorowi tego przedłożenia, opisywać wszystkiego w szczegółach. Jednakże nie można pominąć faktu, że prezentując niezwykłą mieszankę stylów futbolowych, wyrafinowaną, ustalaną z meczu na mecz taktykę, a przede wszystkim niezłomny hart ducha i waleczność, udało się naszej drużynie "namieszać" w czołówce. Pomijając wiele wspaniałych chwil w turnieju, przejdźmy do ostatecznych rezultatów. Niestety, po zaciętym boju półfinałowym ulegliśmy drużynie Kolegium Ukraińskiego. Następnie, po niemniej emocjonującym spotkaniu, pokonaliśmy drużynę Chorwatów w rzutach karnych, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w turnieju. Zwycięzcą zostało Kolegium Germanicum. Z pewnością kondycja drużyny rokuje dobrze na przyszłość. Z optymizmem i z nowymi nadziejami spoglądamy już w kierunku kolejnej odsłony turnieju, cierpliwie przygotowując formę, by sprostać rosnącym oczekiwaniom. Trzecie miejsce pozostawia niedosyt i motywuje do dalszej pracy.

Wizyta w Papieskim Instytucie Polskim

Maj jest miesiącem, w którym szczególnie czcimy Matkę Najświętszą. Miesiąc ten jest więc również okazją do modlitwy za Jej szczególnym wstawiennictwem. Cieszy więc fakt, że w tym pięknym czasie, księża studenci z Polski, przebywający i uczący się Rzymie, a mieszkający w dwóch polskich domach: Papieskim Kolegium Polskim i Papieskim Instytucie Polskim, modlili się wspólnie i oddawali swoje powołanie i studia w ręce Matki Bożej.

Na zaproszenie kapłanów z Instytutu wspólnota Kolegium odpowiedziała z radością. Spotkaliśmy się więc 22 maja, w kapłański czwartek, najpierw w kaplicy domu, a następnie w refektarzu. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy nieszporami, którym przewodniczył Rektor Instytutu, ks. prał. Bogusław Kośmider (arch. przemyska). W refleksji po czytaniu, ks. Rektor zwrócił uwagę na wezwanie Chrystusa "Wytrwajcie w miłości mojej" i zachęcał nas do dobrego przeżycia rzymskiego czasu jako zaproszenia ze strony Chrystusa do pogłębienia swojego powołania. Po nieszporach odśpiewaliśmy Litanię Loretańską do NMP, oddając wspólnoty naszych domów, naszą Ojczyznę i naszych bliskich orędownictwu Maryi. Była również okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po pamiątkowym zdjęciu, udaliśmy się do refektarza, gdzie, po dobrej kolacji, mogliśmy dzielić się swoimi refleksjami, doświadczeniem studiów w Rzymie czy posługą duszpasterską w Polsce, we Włoszech i innych zakątkach świata. Radość tego spotkania wyraziła sie również we wspólnym śpiewaniu. Mieliśmy także okazję do zwiedzania Instytutu i poznania jego historii.

Dziękujemy Panu Bogu za ten owocny czas. Wiara zawsze wzrasta we wspólnocie, więc tym bardziej radujemy się, że jako kapłani polscy, mogliśmy trwać we wspólnocie, na modlitwie i dzielić się swoim życiem oraz być dla siebie nawzajem świadkami miłości objawionej w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.

Majowy dzień skupienia

Wspólnota kolegium przeżywała dzień skupienia 28 maja br. w czwartek wieczorem. Prowadził go ks. Leszek Gęsiak SJ z Radia Watykańskiego.

 

Czytaj więcej...

Zakończenie roku

W kolegium rok akademicki został zamknięty choć trwają jeszcze egzaminy. Niemniej 3 czerwca pożegnaliśmy kolegów, którzy kończą swój pobyt w naszym domu.

 

Czytaj więcej...