logotype

Nowa strona kolegium

Nareszcie jest! Nowa strona internetowa Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

 

 

 

Czytaj więcej...

Nowi kolegiaści

Z radością pragniemy powitać w naszej wspólnocie nowych kolegiastów, którzy w roku akademickim 2014/2015 rozpoczną studia w Rzymie:

Czytaj więcej...

Obrona doktoratu ks. Rafała Dudały

W 36. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, mogliśmy radować się kolejnym sukcesem naukowym naszego współbrata ks. Rafała Dudały (diec. kielecka), który uwieńczył swój pobyt w Rzymie obroną pracy doktorskiej.

  

Czytaj więcej...

Wybory seniora 2014

Nowy rok akademicki to nie tylko nowe zajęcia na uczelniach, kolejne stopnie akademickie ale także nowe władze i nowe zadania w kolegium. W poniedziałek 20 października odbyły się wybory na seniora i wiceseniora w roku akademickim 2014/15.

 

Czytaj więcej...

Święto patronalne św. Jana Kantego i imieniny ks. Rektora

We wtorek 28.10.2014 zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2014/2015. Była to również okazja, by wraz z zaproszonymi gośćmi - kapłanami posługujacymi w Rzymie - wspomnieć wielkich i świętych Polaków: św. Jana Kantego - patrona kolegium i św. Jana Pawła II (który w duchowy sposób nadal z nami "mieszka").

Czytaj więcej...

Wieczór seniorski

W czwartkowy wieczór - 30 października - wspólnota kolegiacka świętowała rozpoczęcie pełnienia funkcji seniora i wiceseniora w roku akademickim 2014/2015. W tym dniu oficjalnie przestali pełnić swoje urzędy dotychczasowi seniorzy: ks. Jakub Bartczak i ks. Jacek Sosnowski, przekazując swoje zadania nowym, którymi zostali wybrani: ks. Tomasz Drożyński – senior,  oraz ks. Waldemar Graczyk – wicesenior.

Czytaj więcej...

Katakumby bez tajemnic

Kilka dni po uroczystości Wszystkich Świętych, a dokładnie 6 listopada, grupa kolegiastów, pod przewodnictwem ks. prof. Marka Starowieyskiego, odwiedziła katakumby św. Kaliksta.

Czytaj więcej...

Obrona rozprawy doktorskiej ks. Andrzeja Dudka

W pracy naukowej każda pora roku jest dobra na zbieranie plonów. Czasem swoistych żniw dla ks. Andrzeja Dudka, kapłana diecezji tarnowskiej, był chłodny poranek 7 listopada 2014 roku, kiedy odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej.

Czytaj więcej...

Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871) - "Serdecznie dobry człowiek"

Ubiegły piątek był szczególnym dniem w życiu Sióstr Służebniczek Maryi z naszego Kolegium. Świętowały one wspomnienie kolejnej rocznicy urodzin swego Założyciela. Dokładnie 14 listopada minęło 200 lat od dnia narodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Czytaj więcej...

Ks. Piotr Skiba - nowy doktor teologii moralnej

W środę 26 listopada cieszyliśmy się w naszej wspólnocie z promocji kolejnego doktora. Został nim ksiądz Piotr Skiba, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, studiujący w Rzymie teologię moralną. Napisał on rozprawę o nauczaniu Piusa XII na tematy bioetyczne, zatytułowaną: „Il contributo dell’insegnamento di Pio XII allo sviluppo della dottrina morale della Chiesa sulle questioni bioetiche“

Czytaj więcej...

„Wstań i idź..” – listopadowy dzień skupienia

Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą…Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze…”

Tymi słowami  z encykliki Lumen Fidei „pisanej na 4 ręce” o. Krzysztof Bieliński CSsR rozpoczął listopadowy dzień skupienia.  

Czytaj więcej...

Doktorat ks. Adama Jaszcza

We wspólnocie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, pośród adwentowej radości z oczekiwania na przyjście Zbawiciela, nastała radość wielka, gdyż zaledwie po 2,5 rocznych studiach odbytych w Wiecznym Mieście, a wcześniej 3-letnich studiach na hiszpańskim Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, tytuł doktora prawa kanonicznego uzyskał ks. Adam Jaszcz, kapłan archidiecezji lubelskiej. 

Czytaj więcej...

Obrona doktoratu ks. Łukasza Jastrzębskiego

W piątek, 12 grudnia 2014 roku, wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie kolejny raz miała powody do świętowania. Po 5 latach studiów w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, tytuł doktora nauk liturgicznych uzyskał ks. Łukasz Jastrzębski, kapłan archidiecezji przemyskiej. 

Czytaj więcej...

Wieczór wigilijny

Na dziewięć dni przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego, we wtorkowy wieczór, kolegiaści na czele z ks. Rektorem, a także siostry i bracia zakonni spotkali się przy wigilijnym stole. Z racji rozmaitych posług duszpasterskich w polskich i rzymskich parafiach, antycypowaliśmy ten wieczór 16 grudnia.

Czytaj więcej...

Bóg się rodzi...

Pożegnanie brata Piotra

Decyzją przełożonych zakonnych nasze kolegium opuścił dzisiaj br. Piotr Błaszczyk. W jego miejsce został przeniesiony br. Andrzej Chorabik, który dotychczas posługiwał w Domu Polskim Jana Pawła II przy via Cassia w Rzymie.

Czytaj więcej...

Spotkanie mieszkańców dwóch rzymskich domów dla księży studentów

Tegoroczny Tłusty Czwartek (12 lutego 2015 r.) był okazją do szczególnego spotkania mieszkańców dwóch domów polskich księży studentów, uczących się w Wiecznym Mieście. Odpowiadając na zaproszenie ks. dra Adama Sycza, rektora Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, do ponad stuletniej siedziby tego Instytutu przy Via Pietro Cavallini 38 przybyła reprezentacja studentów, sióstr i braci Papieskiego Kolegium Polskiego.

Czytaj więcej...

Doktorat ks. Krystiana Kletkiewicza

Nasza wspólnota w ostatnich dniach karnawału otrzymała jeszcze jeden powód do świętowania – po siedmiu latach pobytu w Rzymie i studiach na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma tytuł doktora nauk liturgicznych uzyskał ks. Krystian Kletkiewicz, prezbiter Archidiecezji Gdańskiej.

Czytaj więcej...

Bądź wola Twoja, nie moja!

Wielkopostnym rozważaniom podczas piątkowego dnia skupienia w kolegium polskim przewodził ks. abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Popołudniowe spotkanie 21.02.2015 rozpoczęliśmy drogą krzyżową, była też okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi. 

Czytaj więcej...

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 18-21 marca br. wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie uczestniczyła w wielkopostnych rekolekcjach. Poprowadził je o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, były prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, dziekan Wydziału Teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Kolegiaści na Malcie

Tradycją ubiegłych lat, w dniach 8 - 10 maja, grupa Kolegiastów udała się na pielgrzymkowo - integracyjny weekend majowy. Celem naszego wyjazdu był przepiękny, aczkolwiek niewielki kraj, którym jest Malta. Kraj u wybrzeży których, jak podaje Biblia, rozbił się statek którym płynął św. Paweł. Przebywał on tam ponad trzy miesiące głosząc Ewangelię i uzdrawiając wielu chorych.

Czytaj więcej...

"Co nowego w liturgii?" - majowy dzień skupienia

W czwartek, 20 maja br., odbył się ostatni dzień skupienia w roku akademickim 2014/2015. Poprowadził go ks. prał. Arkadiusz Nocoń, pracownik watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Czytaj więcej...

„To już jest koniec (…) możemy iść…”

We wtorek 9 czerwca o godz. 18 wspólnota Papieskiego Kolegium Polskiego podziękowała dobremu Bogu za kolejny rok pracy i studiów. Uroczysta Msza święta była momentem podziękowania za największy dar, którym Bóg nas obdarzył - powołania kapłańskiego. Jednocześnie pożegnaliśmy Kolegiastów, którzy studiując wraz z nami przygotowywali się do jeszcze dojrzalszej służby Kościołowi.

Czytaj więcej...

Pożegnanie sióstr

Po 55 latach posługi w Papieskim Kolegium Polskim Siostry Służebniczki Wielkopolskie opuszczają nasz dom.

 

 

 

 

Czytaj więcej...