logotype

Doktorat ks. Pawła Barana

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Wacława, męczennika oraz jednego z patronów Bazyliki archikatedralnej na Wawelu (28 IX 2017), nasz kolega, ks. Paweł Baran, pochodzący z miasta rozciągającego się u stóp Wzgórza Wawelskiego, dzielnie obronił dysertację doktorską na temat: Le quattro tempora e le rogazioni nel XX secolo. Storia, teologia, riforma.  Promotorem pracy był ks. prof. Juan Rego Barcena. Obrona miała miejsce na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, na Wydziale Teologicznym, w Auli Papieża Benedykta XVI.

Po południu, w naszym Kolegium odbył się uroczysty obiad, na którym byli obecni mieszkańcy Kolegium oraz licznie zaproszeni goście z Rzymu oraz z Polski, wśród nich najbliższa rodzina ks. Pawła: Mama, Brat wraz z Małżonką oraz córeczką Zosią; ks. kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie;  ks. Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Krakowskiej, który odczytał list gratulacyjny ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego; ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu oraz rektor kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie; a także ks. Dariusz Drążek, rektor naszego Kolegium.  

Wspomniany wyżej ks. kard. Stanisław Ryłko wyraził wielki podziw dla tematu, który podjął w swojej pracy naukowej ks. Paweł. Ponadto, życzył nowemu doktorowi teologii, aby zdobyte w Rzymie doświadczenie oraz wiedza zaowocowały w jego posłudze Kościołowi w wymiarze lokalnym oraz powszechnym. My również dołączamy się do życzeń ks. Kardynała i życzymy naszemu Koledze odkrywania piękna powołania kapłańskiego w posługach Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz Ceremoniarza Archidiecezjalnego.

"By żyć dla owczarni, naśladując Dobrego Pasterza...". Paliusz ks. abp. Marka Jędraszewskiego

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, we wspólnocie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, świętowaliśmy razem z ks. abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim, byłym kolegiastą i Przyjacielem naszego Domu, przyjęcie przez Niego paliusza z rąk Ojca Świętego Franciszka. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi ks. Stanisław kard. Dziwisz, ks. Stanisław kard. Ryłko oraz ks. abp Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski. Ponadto, dnia następnego, poranną Eucharystią, odprawioną w kaplicy naszego Kolegium, pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa, dziękowaliśmy Bogu za 20. lat (29.6.1997) sakry biskupiej ks. Metropolity. Ks. Arcybiskup powiedział, że nigdy nie spodziewał się, że 20-lecie swojej sakry biskupiej będzie przeżywał w Kolegium, w którym mieszkał, gdy studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Życzyliśmy Mu, aby Jego posługa pasterska obfitowała w Boże błogosławieństwo, aby jako dobry pasterz niósł na swoich ramionach powierzone owieczki do Owczarni Królestwa Niebieskiego. 

Zakończenie roku akademickiego. Z zaproszeniem na kawę...

Siódmego czerwca, wspólną Eucharystią w kaplicy kolegiackiej, zakończyliśmy kolejny rok akademicki. W czasie Mszy św., której przewodniczył ks. Rektor, Dariusz Drążek, dziękowaliśmy za kończący się kolejny rok pobytu w Wiecznym Mieście, za czas studiów, zdanych egzaminów – jednym słowem za czas zdobywania wiedzy i mądrości, za dar kapłaństwa znaczonego Romanitas.

Czytaj więcej...

Doktorat ks. Waldemara Graczyka

W poniedziałek, 15 maja, wspólnota kolegiacka cieszyła się z promocji nowego doktora. Został nim ks. Waldemar Graczyk, kapłan diecezji kaliskiej, który przez ostatnie pięć lat zgłębiał zagadnienia teologii moralnej w murach Academia Alfonsiana. Napisał on rozprawę doktorską poświęconą przyjaźni, zatytułowaną: Implicazioni morali della teologia dell’amicizia nel Vangelo di Giovanni

Czytaj więcej...

Być otwartą księgą - majowy dzień skupienia

Majowy dzień skupienia, który miał miejsce 5 maja, poprowadził dla naszej wspólnoty kolegiackiej Jego Ekscelencja Ks. Abp Jorge Calos Patrón Wong, Sekretarz Kongregacji ds. Kleru, na temat "Dar powołania do kapłaństwa" (Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis). 

Czytaj więcej...

Wizyta J.E. Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej

Polsce - służyć, Europę - tworzyć, Świat - rozumieć

W środę, 29 marca, gościliśmy w naszym domu J.E. Pana Janusza Andrzeja Kotańskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej wraz z Małżonką, Panią Anną Kotańską. Była to pierwsza wizyta Pana Ambasadora w Papieskim Kolegium Polskim. Ks. Rektor przybliżył Gościom bogatą historię Kolegium Polskiego, bo sięgającą czasów św. Filipa Neri, oraz 150-letnią tradycję naszego obecnego domu oraz jego mieszkańców, jak choćby kard. Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II, św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, św. bp. Józefa Bilczewskiego, czy bł. ks. Jana Balickiego, którzy złotymi zgłoskami zapisali się na kartach historii naszej Ojczyzny. Po uroczystym obiedzie, Pan Ambasador podzielił się z nami refleksją na temat obecnej sytuacji w świecie i Polsce oraz wrażeniami ze swojej pracy w Rzymie. Życzymy Panu Ambasadorowi, aby czas pobyt w Wiecznym Mieście, był owocny, by był czasem służby Rzeczypospolitej, tworzenia Europy i lepszego rozumienia świata.  

Mistyka spotkania - rekolekcje wielkopostne

W dniach 1-3 marca br. we wspólnocie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je dla nas o. prof. Andrzej Wodka, prezes Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie (Akademia Alfonsjańska), redemptorysta, pochodzący z diecezji tarnowskiej. 

Rekolekcyjne ćwiczenia poświęcone były mistyce spotkania, jakie dokonuje się między nami a Bogiem oraz między nami nawzajem. Owa tajemnica spotkania kryje się w dynamice miłości naszych serc. Miłości, która swoje źródło ma w Bogu. 

Czytaj więcej...

40. lat minęło... - jubileusz obecności Braci Serca Jezusowego w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie

Bracia, bądźcie dobrzy i miłosierni, a Bóg wam to wynagrodzi. Tak zwykł powtarzać swoim współbraciom Andrzej Kubiak, założyciel Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca Jezusowego. Dobroć i miłosierdzie wpisały się w chryzmat posługi Braci, także tej w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie Bracia są obecni od 40. lat.

Czytaj więcej...

Dobre słowo - błogosławieństwo kolędowe

Nowy Rok, oprócz niewiadomej, jaką z sobą niesie, jest również życzeniem szczęścia i pomyślności, to otwarcie się na Boże błogosławieństwo czyli na dobre słowo, jakie Bóg kieruje do każdego z nas i które przychodzi do nas także przez osobę kapłana. 

Czytaj więcej...

Wigilia - o świetle, co przebija mrok

Wigilia zawsze zaczynała się od zapalenia świeczek na choince.
Potem [mama] nakrywała stół białym obrusem – […]
O, to nie był taki zwykły obrus. Jedynie do Wigilii [mama] go nakrywała.

Sama go utkała, wyszyła, z przeznaczeniem, że tylko do Wigilii.
A każdy wiedział, ile staranności ten obrus [mamę] kosztował. […]
Cały rajski ogród na nim wyszyła. Bogatszy niż się nieraz na obrazkach widzi.
[…] zrobiła coś tak pięknego samemu, by uczcić narodziny Bożej Dzieciny!
Potem znosiła potrawy.
A potraw było zawsze dwanaście…

 

Tak o wieczorze wigilijnym pisał Wiesław Myśliwski w „Traktacie o łuskaniu fasoli”. Także i my, we wtorek, 13 grudnia, we wspólnocie Papieskiego Kolegium Polskiego zasiedliśmy do wigilijnego stołu. I była choinka i stół, niejeden, nakryty białym obrusem…

Czytaj więcej...

Adwent - by rozbudzić miłość

W Adwencie czekamy na koniec świata,
na przyjście Pana Jezusa i na święta Bożego Narodzenia.
Okres oczekiwania na Boga, to jest chyba najpiękniejszy okres w życiu:
okres tęsknoty za samym Bogiem.
Wszyscy tęsknimy za Nim, wierzący i niewierzący.
Człowiek niewierzący,
jeśli pragnie miłości prawdziwej, dobrej, sprawiedliwej
– to nieświadomie tęskni za Bogiem.

Ks. Jan Twardowski

 

Tajemnica oczekiwania na przychodzącego Boga jest wpisana w życie każdego z nas. Kościół przypomina na o tym w sposób szczególny w czasie Adwentu, który w tym roku rozpoczęliśmy, we wspólnocie naszego Kolegium, uroczystymi nieszporami, w sobotę, 26 listopada. Nabożeństwo poprzedziło poświęcenie wieńca adwentowego, którego dokonał ks. Tomasz Jarosz (Archidiecezja Krakowska). W wygłoszonym słowie ks. Tomasz porównał czas Adwentu do Bożej ekonomii miłości, w której dokonuje się nasze spotkanie z Panem, który przychodzi, działa w naszym życiu i czeka na naszą odpowiedź. 

Czytaj więcej...

Wieczór seniorski - Kolegium naszym domem

Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia;
ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem.
Henri Poincaré (1854-1912)

 

W czwartkowy wieczór – 10 listopada - wspólnota kolegiacka świętowała rozpoczęcie pełnienia funkcji seniora i wiceseniora w roku akademickim 2016/2017 przez ks. Pawła Trajewskiego (senior) oraz ks. Krzysztofa Górskiego (wicesenior).

Czytaj więcej...

Listopadowy dzień skupienia

W środę, 9 listopada, przeżywaliśmy pierwszy, w tym roku akademickim, dzień skupienia. Poprowadził go ks. Leszek Gęsiak SJ, dyrektor Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego.

Czytaj więcej...

Obchody Jubileuszu 150-lecia Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie


Pielęgnujcie piękną przeszłość!

Przygotowujcie chwalebną przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce!
(ks. abp Stanisław Gądecki do Wspólnoty Kolegium)

 

„Bądźcie święci - jak Jezus.
Bądźcie tylko całkowicie poświęceni Jemu, przez Maryję!”

Te słowa Matki Teresy z Kalkuty, jakie pozostawiła Wspólnocie Kolegiackiej podczas swojej wizyty w naszym Kolegium w 1980 roku, są dla nas nieustannym zadaniem, ale także oddają polskiego ducha naszego domu, w którym od 150. lat mieszkają księża – studenci rzymskich wyższych uczelni kościelnych. Domu, w którego historię wpisało się wielu polskich kapłanów, jak choćby osoba ks. Józefa Sebastiana Pelczara, ks. Józefa Bilczewskiego, ks. Jana Balickiego czy ks. Karola Wojtyły – dziś świętych Kościoła.

Czytaj więcej...

O Świętym, co Boga miał w sercu i na ustach

20 października, we wspólnocie Kolegium Polskiego, uczciliśmy Patrona naszego domu, św. Jana Kantego, Profesora Akademii Krakowskiej i patrona polskich studentów, o którym pisano, że „już od najmłodszych lat istniała [w nim] tak wielka pobożność i nieposzlakowana świętość obyczajów, że przez całe życie jaśniał w nim doskonały wizerunek dawnych Ojców Kościoła, a po śmierci rozmaitość cudów przy grobie dobitnie potwierdzała łaskę szczęśliwej błogości” (Sz. Starowolski, Laudatio almae Academiae Cracoviensis).

Czytaj więcej...

Wybory czas zacząć…

Wiemy, że życie każdego człowieka to pasmo nieustannych wyborów – podejmowanych decyzji. Także życie kolegiasty związane jest z wyborami, w tym z wyborem seniora i wiceseniora Kolegiackiej Wspólnoty.

Czytaj więcej...

Różaniec – wtulić się w Serce Matki

"Bóg, zanim ześle nam ból, daje nam swoją miłość, a kiedy tak nas ukocha, daje nam swój krzyż. Po chwili chwały przychodzi krzyż, który zbawia i prowadzi do zmartwychwstania. Nasze życie biegnie tak jak tajemnice Różańca: są tajemnice radosne, [światła], bolesne i chwalebne, a wszystkie kończą się słowami: «Chwałą Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu». Każdego dnia przeżywamy którąś z tajemnic”. Tak o tajemnicy naszego życia, wplecionej w tajemnice różańcowe, pisał o. Emilien Tardif.

Czytaj więcej...

Nowi kolegiaści

Z radością pragniemy powitać w naszej wspólnocie nowych kolegiastów, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną studia w Rzymie:

Czytaj więcej...