logotype

Dzień skupienia z Papieżem Franciszkiem

Na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka księża studenci ze wszystkich Papieskich Kolegiów znajdujących się na terenie Rzymu, w dniu 16 marca 2018 odbyli spotkanie formacyjno-duchowe
pod przewodnictwem Papieża oraz Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa J Em. Ks. Beniamino kard. Stella.

Czytaj więcej...

Rekolekcje Wielkopostne

Napełnieni Duchem Świętym- pod tym hasłem Wspólnota Kolegium
przeżywała w dniach 14-17 lutego 2017 rekolekcje wielkopostne.

Czytaj więcej...

Wigilia w Ambasadzie RP w Rzymie

13.12.2017, na zaproszenie Jego Ekscelencji Janusza Kotańskiego, Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele Papieskiego Kolegium Polskiego na czele z ks. Dariuszem Drążkiem uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w Ambasadzie RP.

 

Czytaj więcej...

Odpust Św. Jana Kantego

 

Uroczystości patronalne Papieskiego Kolegium Polskiego odbyły się w liturgiczne wspomnienie św. Jana z Kęt, 20 października. Mszy św. przewodniczył ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, do niedawna nuncjusz apostolski w Kongo i Gabonie.

Czytaj więcej...

Mamy seniora.

16 października 2017, w 39 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową

wspólnota kolegiacka dokonała wyborów seniora i jego zastępcy.


 

W nowym roku akademickim 2017/2018 Kolegium przewodzić będzie Diecezja Tarnowska, w osobie ks. Łukasza Niepsuja, który niemalże jednogłośnie został nominowany na urząd. Jego zastępcą został wybrany ks. Jan Wojciechowski (Archidiecezja Warszawska). 

Nowy senior, w krótkim expose podziękował za wybór i zaufanie oraz obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby księża mieszkający w Kolegium mieli dobrą atmosferę do rozwoju duchowego i naukowego.

Życzymy Bożej opieki i darów Ducha Świętego na czas pełnienia nowych obowiązków. 

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018

13 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prof. Marek Starowieyski, przyjaciel Papieskiego Kolegium Polskiego. W czasie homilii ks. Profesor, idąc za myślą ks. kard. Stefana Sapiehy, zwrócił nam uwagę na trzy rzeczy: TEOLOGIĘ – KOŚCIÓŁ – KULTURĘ, które powinny być obecne w życiu kapłana-studenta.

Czytaj więcej...

Nowi studenci w Kolegium

Z radością pragniemy powitać w naszej wspólnocie nowych kolegiastów

  1. ks. Łukasza Bankowskiego (Diecezja Świdnicka): Uniwersytet Gregoriański, Historia Kościoła
  2. ks. Mateusza Targońskiego (Archidiecezja Lubelska): Biblicum, nauki biblijne,

którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęli studia w Rzymie oraz

ks. Andrzeja Nowickiego (Archidiecezja Gnieźnieńska): Uniwersytet Laterański, Teologia Fundamentalna, który finalizuje studia doktoranckie.

Mamy nadzieję, że będą oni z wielkim oddaniem pogłębiać swoją formację intelektualną i duchową oraz rozwijać swoje powołanie. Życzymy im światła Ducha Świętego i potrzebnych sił do studiowania w Wiecznym Mieście.