logotype

Inauguracja Roku Akademickiego 2017-2018

13 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prof. Marek Starowieyski, przyjaciel Papieskiego Kolegium Polskiego. W czasie homilii ks. Profesor, idąc za myślą ks. kard. Stefana Sapiehy, zwrócił nam uwagę na trzy rzeczy: TEOLOGIĘ – KOŚCIÓŁ – KULTURĘ, które powinny być obecne w życiu kapłana-studenta.

 

TEOLOGIA – to pogłębianie wiedzy; to ‘meblowanie’ swojego myślenia o Bogu i człowieku, to porządkowanie swojego serca; to w końcu świadomość tego, po co studiujemy, że wiedza, którą zdobywamy ma służyć wspólnocie Kościoła; że teologia, to tak naprawdę szeroko rozumiana formacja naszego człowieczeństwa, która dokonuje się nie tylko w sali wykładowej, ale przede wszystkim w kaplicy, przed tabernakulum.

KOŚCIÓŁ – studia w Rzymie, to czas poznawania Kościoła, jego ducha, tego czym żyje; to zakochanie się w Kościele, to uczenie się tego, jak Kościół kochać i mu służyć;

KULTURA – pobyt w Wiecznym Mieście, to nie tylko zdobywanie wiedzy, wejście w serce Kościoła, ale także poznanie kultury Miasta cezarów i papieży, kultury prawdziwie europejskiej, we właściwym tego słowa znaczeniu; to poszerzanie swoich horyzontów, spojrzenia na świat i człowieka.

 

Teologia, Kościół, Kultura – ważne; ale aby nadały sens naszemu studiowaniu na papieskich uczelniach, muszą iść w parze z duchem naszego kapłańskiego powołania, które jest tu najważniejsze. Powołania, które ma tchnąć pogłębioną wiedzą teologiczną, duchem umiłowania Kościoła i kulturą otwartą na człowieka.