logotype

Dzień skupienia z Papieżem Franciszkiem

Na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka księża studenci ze wszystkich Papieskich Kolegiów znajdujących się na terenie Rzymu, w dniu 16 marca 2018 odbyli spotkanie formacyjno-duchowe
pod przewodnictwem Papieża oraz Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa J Em. Ks. Beniamino kard. Stella.

 

Księża studenci Papieskiego Kolegium Polskiego wraz z księdzem Rektorem dołączyli do rzeszy około 4000 kapłanów i seminarzystów z Papieskich Kolegiów Rzymskich i wzięli udział w spotkaniu z Papieżem.

Dzień skupienia rozpoczął się od prezentacji niektórych Kolegiów międzynarodowych. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele m.in. Papieskiego Kolegium Ameryki Łacińskiej, Brazylii, Francji, Ameryki Północnej oraz Międzynarodowego Papieskiego Misyjnego Kolegium Świętego Piotra Apostoła.

Po krótkiej prezentacji Kolegiów zebrani wspólnie odprawili godzinę południową brewiarza. Po modlitwie brewiarzowej nastąpiło spotkanie z Ojcem Świętym. J Em. Kard. Stella w imieniu zgromadzonych przywitał Papieża i poprosił o Pasterskie słowo. Papież zaproponował formę dialogu i poprosił o zadawanie pytań. Księża pytali przede wszystkim o osobę kapłana we współczesnym świecie, o drogi formacji, o duchowość.

Papież zwrócił uwagę na bardzo ważne aspekty kapłańskiego życia. Po pierwsze życie kapłańskie to nieustanne bycie w drodze. Kapłan jest misjonarzem 24 godziny na dobę. Nie może się ograniczać tylko do godzin sprawowania sakramentów i przyjęć w kancelarii. Wtedy będzie tylko urzędnikiem religijnym. Kapłan ma ewangelizować ciągle. W tej wędrówce nie może pozostać sam. Musi mieć kompanów, współtowarzyszy, zaprzyjaźnionych księży, którzy będą z nim pokonywać trudności.

Kolejnym tematem poruszonym przez Jego Świątobliwość był temat duchowości. Jeśli idzie o zakonników nie ma z tym problemu, bowiem każdy zakon posiadając swój charyzmat ma opracowane modele duchowości potrzebne do jego wypełniania. Jeśli idzie o księży diecezjalnych Papież stwierdził, że duchowością księdza diecezjalnego ma być DIECEZJALNOŚĆ. Bycie w diecezji, jako wspólnocie, której przewodzi Ojciec w osobie Biskupa Diecezji. Kapłan ma kształtować swoją duchowość w oparciu o dobre relacje z biskupem, następnie ze współbraćmi kapłanami, co przełoży się na dobre relacje z wiernymi. Oczywiście podstawą tego wszystkiego ma być dobre rozeznawanie duchowe. Codzienne wsłuchiwanie się w głos Boga, jak Samuel, który słyszał, że wzywa go Głos.

Spotkanie z Ojcem Świętym zakończyło się wspólną modlitwą Anioł Pański i Ojcowskim błogosławieństwem.